Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (8)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg BIG-register 2022 CIBG
Farmatec Farmatec 2022 CIBG
Jaarverantwoording zorg JVZ 2021 CIBG
Landelijk Implantatenregister LIR 2021 CIBG
Unieke Zorgverlener Identificatie Register UZI-register 2021 CIBG
Verwijsindex risicojongeren VIR 2016 CIBG
Geneesmiddelenprijzen (maximumprijzen) WGP 2021 CIBG
Praktijken van zorgverleners; financiën Zorgpraktijken 2019 Belastingdienst, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), CIBG, Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (SKP)