Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (5)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
AABR Neonatale gehoorscreening in de NICU's 2021 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA 2017 VUmc
Monitor aangeboren afwijkingen in Nederland 2016 Perined, TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie PSIE 2020 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)