Volksgezondheidenzorg.info

National Cardiovascular Data Registry

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
National Cardiovascular Data Registry
Afkorting
NCDR
Beschrijving

De NCDR heeft als missie een bijdrage te willen leveren aan de optimalisatie van de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten door middel van het beschikbaar stellen van kwaliteitsgegevens zoals verkregen uit de door haar opgezette landelijke dataregistraties. Daarom zet de stichting NCDR zich in om alle Nederlandse ziekenhuizen te laten participeren in de landelijke registraties.

Om een objectief karakter vast te houden is de stichting onafhankelijk. Er zijn 6 deelregistraties in het cardiovasculaire zorgveld operationeel:

 1. Pacemakers
 2. ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator)
 3. PCI/PTCA (perkutane aortaklep vervanging)
 4. THI (perkutane klep vervanging, implementatie)
 5. Adverse events (bij Pacemaker en ICD)
 6. ACS (Acuut Coronair Syndroom)

 

De inspanningen tot nu toe hebben er toe geleid dat het opvragen van gegevens in het geval van bijvoorbeeld een recall op devices zoals ICD en pacemakers een eenvoudige handeling is. Maar ook de diverse prestatie-indicatoren voor ziekenhuizen kunnen op eenvoudige wijze worden gefaciliteerd. Daarnaast is het aantal deelregistraties verder uitgebreid en wordt er samengewerkt met projecten zoals het VMS veiligheidsprogramma. Tenslotte levert de NCDR sinds 2016 vanuit de Pacemaker registratie en vanuit de ICD registratie gegevens over geïmplanteerde devices en leads aan het landelijke implantatenregister (IGJ i.o. / VWS). Vanaf 2018 zullen ook de gegevens worden aangeleverd over geïmplanteerde coronair stents en hartkleppen.

Gebruiksdoel

De NCDR ziet het als haar taak om de kwaliteit van zorg voor de patiënt met hart- en vaatziekten te helpen verbeteren. Dit gebeurt door het opzetten, implementeren en beheren van landelijke databases. Deze databases bevatten gegevens over de incidentie en prevalentie van uiteenlopende cardiovasculaire aandoeningen. Daarnaast zijn de databases ingericht ten behoeve van het registreren van aantallen en uitkomsten van uiteenlopende procedures uitgevoerd in verband met deze cardiovasculaire aandoeningen.

De NCDR is een overkoepelende stichting die het beheer voert over verschillende Cardiovasculaire databases. Iedere database heeft een eigen stuurgroep verantwoordelijk voor het functioneren van de database. Het NCDR bestuur is eindverantwoordelijk voor de aansturing van de verschillende databases, voor de organisatorische aspecten en voor de financiële gang van zaken. Daarnaast is het NCDR bestuursverantwoordelijk voor de bewaking van de integriteit en voor het opstellen van een gedragscode waarmee zaken als privacybescherming en rapportage van gegevens zal worden geregeld.

De NCDR is NEN 7510:2011 gecertificeerd voor het aanleveren van patiëntgegevens via een beveiligde SFTP/SSH verbinding. Het certificaat is van toepassing op het opzetten en exploiteren van nationale databases voor het registreren van cardiovasculaire verrichtingen.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nationaal Cardiovascular Data Registry
Holland Heart House
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel.: 030-799 51 00
E-mail: bureau@ncdr.nl
Website National Cardiovascular Data Registry

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
National Cardiovascular Data Registry (NCDR)
Eigenaar gegevensbron
Registrerende ziekenhuizen blijven eigenaar van hun eigen gegevens
Actualisatiedatum
15-03-2017
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGZ prestatie-indicatoren
 • Wettelijk
Welke wetten

Wet WBMV, bij uitgifte vergunning voor verrichtingen ICD, PTCA, THI en Ablatie is centraal registreren een eis.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o., voorheen IGZ)
Belangrijkste financier(s)
Ziekenhuizen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Gekoppelde trefwoorden
Hartvaatstelsel
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten in totaal zes deelregistraties met een eigen minimale dataset en complicatieregistratie samengesteld door de beroepsgroep Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Methode van gegevensverzameling
Directe invoer door ziekenhuis door middel van webforms (1), upload vanuit eigen lokaal systeem naar centrale database (2) en invoer door data-entry afdeling NCDR (3).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
 • Anesthesiologie
 • Cardiologie
 • Kindercardiologie
 • Thoraxchirurgie
Sector
Tweedelijnszorg
Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Afhankelijk van het soort registratie: continu, per kwartaal.

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Geschiedenis en demografie patiënt; indicatie; procedure van verrichting; device en serienummers uitkomsten en complicatieregistratie.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Van in totaal 94 instellingen (ziekenhuizen) nemen er 90 deel.
2014 Van in totaal 90 instellingen (ziekenhuizen) nemen er 87 deel.
2015 Van in totaal 89 instellingen (ziekenhuizen) nemen er 87 deel.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Op aanvraag bij de NCDR, alleen geanonimiseerde gegevens en beschikbaarstelling nationaal.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Aanvraag rapporten via de website van de National Cardiovascular Data Registry. Meer informatie over de definities van alle NCDR-registraties is te vinden op het tabblad Registraties op de NCDR website.

Contactgegevens publiek

Nationaal Cardiovascular Data Registry
Holland Heart House
Moreelsepark 1
3511 EP Utrecht
Tel.: 030-799 51 00
E-mail: bureau@ncdr.nl
Website National Cardiovascular Data Registry

Beschikbare publicaties
 • Jaarlijks een rapportage, zie de website onder analyses.
 • Daarnaast heeft ieder ziekenhuis zijn eigen benchmarktool en die men kan spiegelen met het nationaal gemiddelde.
 • Voor de recall procedures op devices worden periodiek op verzoek rapporten klaargezet.
Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o., voorheen IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
 • Patiëntenorganisaties
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Jaarboek NCDR
 • Rapportage European Society of Cardiology (ECS)
 • Rapportage Nederlandse Hartstichting
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
Verwachte wijzigingen

Deze registratie is op 1 mei 2017 opgegaan in de Nederlandse Hart Registratie (NHR), zie bijgande link 

Soortgelijke gegevensbronnen
De ICD en Pacemaker registratie fungeren tevens als nationaal register.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina