Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Algemeen

Naam
Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten
Afkorting
LROI
Beschrijving

De LROI is het kwaliteitsregister van orthopedische implantaten dat zich op basis van relevant wetenschappelijk onderzoek en op basis van nationale en internationale ontwikkelingen steeds verder ontwikkelt en daarmee de standaard zet voor een kwaliteitsregister dat via een continu proces van meten, registreren en feedback direct bijdraagt aan verbetering van de kwaliteit van zorg en aan het versterken van de patiëntveiligheid. Hiertoe:

 • Verzamelt de LROI informatie over de prestatie, kwaliteit en veiligheid van in Nederland gebruikte heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols- en duim/vingerimplantaten en de daarmee samenhangende orthopedische zorg.
 • Verzamelt de LROI Patient Reported Outcome Measures (PROM's) van primaire heup-, knie- en schouderingrepen.
 • Draagt de LROI bij aan de traceerbaarheid van de geregistreerde gewrichtsimplantaten.
Gebruiksdoel

Het primaire doel van de LROI is kwaliteitsbevordering van de orthopedische chirurgie. Ten tijde van de primaire operatie worden patiëntkenmerken, operatiekenmerken en prothesen geregistreerd. Ook indien er iets veranderd aan de prothese (verwijderen, toevoegen of vervangen van een van de componenten) wordt de operatie geregistreerd. Zo kunnen minder goed presterende prothesen eerder gesignaleerd worden.  

Met de registratie van de in Nederland gebruikte gewrichtsprothesen, implantaattechnieken en patiënten komt (landelijke) spiegelinformatie beschikbaar waarmee elk ziekenhuis zijn eigen gegevens kan vergelijken. Dit stelt orthopedische vakgroepen en maatschappen in staat om eventuele zwakkere punten te kunnen verbeteren. Daarnaast speelt de LROI een grote rol in de traceerbaarheid van geïmplanteerde prothesen. Indien er een calamiteit plaats vindt kan 100 procent van de geregistreerde prothesen herleidt worden naar de patiënt (via het ziekenhuis). De privacy van de patiënt staat centraal en wordt gegarandeerd door het BSN versleuteld op te slaan.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Bruisensingel 216
5232 AD 's-Hertogenbosch
Naam contactpersoon: Mw. G.A.W. Denissen MSc
Tel.: 073 700 3420
E-mail: lroi@orthopeden.org
Website: Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Het is mogelijk om de registratiegegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een reglement en regels opgesteld. U kunt meer informatie vinden op de website van het LROI. Landelijke gegevens worden jaarlijks gepubliceerd in een jaarrapportage.

Beheerder gegevensbron
 • Reports
 • Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Eigenaar gegevensbron
Ziekenhuizen
Actualisatiedatum
03-10-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Financieel
Welke wetten

Een richtlijn: Indicator bij kwaliteitsvisitaties.

Opdrachtgever(s)
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten en gewrichtsprothesen

Methode van gegevensverzameling
Directe invoer van het ziekenhuis door middel van webbased-registratie. Ook is het mogelijk om een upload vanuit eigen lokaal systeem te sturen naar de database.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Orthopedie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2007
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Heupprothesen, knieprothesen, enkelprothesen, schouderprothesen, elleboogprothesen, primaire operatie, revisie operatie en orthopedie. PROM's heup-, knie en schouderprothesen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Alle ziekenhuizen die gewrichtsimplantaten plaatsen: heup N=100, knie N=103, enkel N=15, schouder N=91 en elleboog N=25 Het betreft circa 37.000 heupprothesen, 30.000 knieprothesen, 125 enkelprothesen, 2.700 schouderprothesen en 175 elleboogprothesen per jaar. 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het is mogelijk om de registratiegegevens op te vragen en te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is een wetenschappelijk reglement opgesteld. De actuele datadictionary van de LROI kan opgevraagd worden bij de LROI via het mailadres lroi@orthopeden.org. Iedereen kan een onderzoeksaanvraag voor data uit de LROI indienen. Beoordeling en goedkeuring van deze onderzoeksaanvraag loopt via de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) en het LROI bestuur. Op de LROI website staat de gehele procedure beschreven en wordt ook het applicationformulier getoond.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten, onderdeel Publicaties.

Contactgegevens publiek

Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI)
Bruisensingel 216
5232 AD 's-Hertogenbosch
Naam contactpersoon: Mw. G.A.W. Denissen MSc
Tel.: 073 700 3420
E-mail: lroi@orthopeden.org
Website: Stichting Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Beschikbare publicaties

Jaarlijks worden openbare rapporten over de registratie uitgebracht. Voor orthopeden is de actuele informatie continu beschikbaar.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Patiëntenorganisaties
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverleners
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Enkel-, schouder- en elleboogprothese registraties zijn toegevoegd in 2014. Pols- en vingerprotheseregistraties zijn toegevoegd in 2016.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
Niet in dit tabblad beschikbaar.
Beschikbaar na toestemming Wetenschappelijke Adviesraad en LROI bestuur. Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina