Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (6)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Project On Preterm and Small for Gestational Age infants in the Netherlands POPS 2018 TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
Perinatologie dossier voor de prenatale screening Peridos 2022 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Openbare data Zorginzicht ODB 2021 Zorginstituut Nederland
Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit LPZ 2023 Maastricht University i.s.m. Flycatcher Internet Research
Geographic distribution of COVID-19 cases worldwide 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
COVID-19 Coronavirus data 2021 EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)