Zorggegevens

Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Monitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland
Afkorting
MORGEN
Beschrijving

Deze egevensbron is niet meer actief, wel wordt nog steeds gebruik gemaakt van de informatie.

De onderzoeksmethode bestaat uit 2 componenten namelijk vragenlijsten die thuis worden ingevuld en een lichamelijk onderzoek uitgevoerd door de GGD. 

Vragenlijsten:
Een algemene vragenlijst met vragen over demografische gegevens, leefstijlfactoren, aanwezigheid van ziekten en aandoeningen, blootstelling aan omgevingsfactoren in de woning, ervaren gezondheid en psychosociale factoren en een voedingsvragenlijst.

Medisch Onderzoek:
Een lichamelijk onderzoek (o.a lengte, gewicht, bloeddruk, middel- en heupomtrek) en bloedafname door de GGD (van 1994-1997 is ook een longfunctiemeting uitgevoerd). De registratie is in 1997 afgerond.

Vanaf 1998 is het onderzoek alleen in Doetinchem voortgezet (Doetinchem Cohort Studie). Voorafgaand aan het MORGEN-project is het "Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten" uitgevoerd (1987-1991, meer specifiek gericht op hart- en vaatziekten).

Gebruiksdoel

Verkrijgen van inzicht in de huidige prevalentie van chronische ziekten, bekende risicofactoren voor deze ziekten en trends in deze prevalenties. Het identificeren van risicogroepen voor chronische ziekten en het opsporen van nieuwe risicofactoren voor chronische ziekten.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Projectleider: Mw. W.M.M. Verschuren
Tel.: 030 274 2470
E-mail: monique.verschuren@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na akkoord van de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ).

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
31-12-1997
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Bij het verwerken van de data wordt voldaan aan de vigerende wetgeving op het gebied van privacy.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Amsterdam, Doetinchem en Maastricht
Eenheden in de gegevens

Indivuduen

Methode van gegevensverzameling
Via vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

GGD-en

Eerste meetjaar
1993
Meest recente meetjaar
1997
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Een codeboek is op aanvraag beschikbaar. Totaal aantal variabelen, inclusief de voedingsvariabelen, is ongeveer 1000. Onderwerpen: chronische ziekten, hart- en vaatziekten, leefgewoonten, biologische risicofactoren, psychosociale factoren, demografische gegevens en sociaal-economische gegevens.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1997 22.750 50.500 45%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor gebruik van de informatie moet contact worden opgenomen met de projectleider (contactpersoon). Aanvragen worden behandeld in de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ), voorheen het Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek (PZO) van het RIVM.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Projectleider: Mw. W.M.M. Verschuren
Tel.: 030 274 2470
E-mail: monique.verschuren@rivm.nl

Beschikbare publicaties

Zie hiervoor het RIVM-rapport.

Afnemers/gebruikers
 • Derden in samenwerking met het RIVM, zoals promovendi van universiteiten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten is de voorloper van het MORGEN-project, meer gericht op hart- en vaatziekten en uitgevoerd van 1987-1991.

Voorgaande bron
Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten
Opvolgende bron
Doetinchem Cohort Studie

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Codeboek op te vragen bij contactpersoon van de registratie.

Terug naar zoekpagina