Volksgezondheidenzorg.info

Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten
Afkorting
PPHVZ
Beschrijving

Gegevensbron niet meer actief.

De onderzoeksmethode bestond uit 2 componenten: een vragenlijst welke thuis werd ingevuld en een lichamelijk onderzoek uitgevoerd bij de GGD.

De vragenlijst bevatte vragen over demografische gegevens, medische voorgeschiedenis, familie-anamnese voor hartinfarct en beroerte, medicijngebruik, rook-, drink- en eetgewoonten, lichamelijke activiteit, subjectieve gezondheid, reproductieve geschiedenis (voor vrouwen), psychosociale kenmerken. Het medisch onderzoek omvatte een lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, bloeddruk) en bloedafname bij de GGD (voor cholesterolbepaling en opslag van lichaamsmateriaal in de biobank).

De registratie is in 1991 afgerond. In 1993 is een vervolgproject gestart: het MORGEN-project, gericht op chronische ziekten.

Gebruiksdoel

Het doel is tweeledig:

 1. Inzicht geven in niveaus van risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking en veranderingen in deze niveaus over een periode van vijf jaar.
 2. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar factoren die een rol spelen bij het ontstaan van chronische ziekten zoals coronaire hartziekten.
Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersoon: mw. W.M.M. Verschuren

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Pas na toestemming door de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ).

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
31-12-1991
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Bij de verwerking van de data moet worden voldaan aan de vigerende wetgeving op het gebied van privacy.

Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Biobank
 • Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Amsterdam, Doetinchem en Maastricht
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1987
Meest recente meetjaar
1991
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:
Demografische kenmerken, leefgewoonten, lichamelijk onderzoek, cholesterol, psychosociale kenmerken, hart- en vaatziekten, zie verder het codeboek op te vragen bij de contactpersoon.

Overig:
Zie ook de verwijzing naar de metadata Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten op de BBMRI website.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
1991 36.500 67.500 54%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor gebruik van de informatie moet contact worden opgenomen met de contactpersoon van deze studie. Aanvragen worden besproken in de Scientific Advisory Group (SAG) van het Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ), voorheen het centrum voor Preventie en Zorgonderzoek (PZO) van het RIVM.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM
Centrum Voeding, Preventie en Zorg (VPZ)
Contactpersoon: mw. W.M.M. Verschuren

Beschikbare publicaties

Zie deze link naar het RIVM-rapport met de eindrapportage van de studie.

Afnemers/gebruikers
 • Derden in samenwerking met het RIVM, zoals promovendi van universiteiten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
RIVM rapporten
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het MORGEN-project 1993-1997 is een vervolg op het Peilstationsproject hart- en vaatziekten en is gericht op een groter aantal chronische ziekten. Het vervolg is de Doetinchem Studie, een cohortstudie, waarbij de respondenten elke 5 jaar opnieuw worden opgeroepen.

Voorgaande bron
Peilstationsproject hart- en vaatziekten
Opvolgende bron
Doetinchem Cohort Studie

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Het codeboek is op te vragen bij de contactpersoon van de registratie.

Terug naar zoekpagina