Volksgezondheidenzorg.info

Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen
Afkorting
CMR Nijmegen
Beschrijving

Deze gegevensbron is in deze vorm gestopt. Vanaf 01/01/2014 verzamelt FaMe-net de gegevens. FaMe-net is een samenvoeging van Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Nijmegen en het Transitieproject.

Alle ziekten en aandoeningen die zich sedert 1971 in een welomschreven dynamische populatie voordoen alsmede de verwijzingen daarvoor naar medisch specialistische zorg. Van personen worden achtergrondgegevens vastgelegd, datum van entree in het systeem alsmede datum en reden van vertrek (overlijden, verhuizen). Sinds 1971 heeft de CMR Nijmegen een betrouwbare database opgebouwd van morbiditeitsgegevens verzameld in de huisartsenpraktijk. Doel is om gegevens voor onderwijs en onderzoek te verzamelen.

Gebruiksdoel

Genereren van epidemiologische kengetallen betreffende ziekten en aandoeningen in een eerstelijns populatie ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Radboudumc, Eerstelijnsgeneeskunde
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen
E-mail: postbusmimssecretariaat.elg@umcn.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Radboudumc
Eigenaar gegevensbron
Radboudumc
Actualisatiedatum
29-07-2014
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Radboudumc
Belangrijkste financier(s)
 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Zorg
Geografische dekking
Nijmegen en omgeving
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
1971
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact.

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Incidentie en prevalentie van ziekten. Verwijzingen naar medisch specialisten en ziekenhuisopnamen. Leeftijd, geslacht en sociaal-economische status van patiënten.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 8 huisartsenpraktijken Circa 35.000 patiënten

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Doel van het gebruik dient wetenschappelijk onderzoek of onderwijs te zijn.

Vanaf 01/01/2014 is deze registratie gefuseerd met de CMR Nijmegen en overgegaan naar FaMe-net. In de periode voor 2014 is de data nog apart vastgelegd binnen het Transitieproject. Deze data blijft natuurlijk ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Radboudumc, Eerstelijnsgeneeskunde
Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen
E-mail: postbusmimssecretariaat.elg@umcn.nl

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoeksinstituten
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen, afdeling Eerstelijnsgeneeskunde
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Vanaf 2013 werkt de CMR nauw samen met het Transitieproject te Amstelveen. Het aantal deelnemende praktijken is echter uitgebreid tot in totaal 8. De Continue Morbiditeit Registratie (CMR) te Nijmegen en de Stichting Transitieproject te Amstelveen zijn de twee oudste registratienetwerken in Nederland waaruit vele promoties en wetenschappelijke artikelen zijn voortgekomen. Beide projecten leveren zeer betrouwbare morbiditeitgegevens voor vrijwel alle NHG standaarden en Volksgezondheid Toekomst Verkenningen. Samen hebben zij ruim 32.000 ingeschreven patiënten waarvan veel klinische data in gecodeerde vorm bekend zijn. Behalve de morbiditeit wordt ook de reason for encounter systematisch vastgelegd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Overgang van classificatiesysteem, van E-lijst naar ICPC (2007-2010).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina