Volksgezondheidenzorg.info

Transitieproject (zorgepisoderegistratie)

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Transitieproject (zorgepisoderegistratie)
Beschrijving

Gegevensverzameling in deze vorm gestopt. Vanaf 01/01/2014 is deze registratie gefuseerd met de CMR Nijmegen en overgegaan naar FaMe-net.

Deelnemende huisartsen registreren (via een elektronische patiëntenkaart) het hele traject van een gezondheidsprobleem van de patiënt, de zogenaamde zorgepisode. Dit betekent dat alle contacten (direct of indirect) tussen patiëënt en de huisarts / dienst waarnemer en de praktijkassistente plus alle daaruit voortvloeiende handelingen opgenomen zijn in de registratie. Het project valt uiteen in twee delen. In de eerste tranche (1985-1994) hebben 54 huisartsen op 23 locaties voor rond 55.000 patiënten tijdens 93.297 patiëntjaren 236.027 zorgepisoden gedocumenteerd. Sinds 1995 (tot 2007) hebben tien huisartsen via een elektronische patiëntenkaart (Transhis) voor circa 20.000 patiënten gegevens geregistreerd. 

Vanaf 1995 tot 2013 zijn voor circa 15.000 patiënten de gegevens geregistreerd. Vanaf 2013 zijn er drie praktijken bijgekomen met circa 17.000 patiënten. Het aantal registrerende huisartsen bedraagt nu 21.

Vanaf 01/01/2014 is deze registratie gefuseerd met de CMR Nijmegen en overgegaan naar FaMe-net. In de periode voor 2014 is de data nog apart vastgelegd binnen het Transitieproject. Deze data blijft natuurlijk ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Gebruiksdoel

Het ontwikkelen en toepassen van episode-georiënteerde epidemiologie in de huisartspraktijk, door het coderen van alle gedefinieerde elementen van alle contacten met de International Classification of Primary Care (ICPC).

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Transitieproject
Contactpersoon: Cees van Boven, voorzitter transitieproject en wetenschappelijk medewerker van de afdeling huisartsgeneeskunde (Radboud Universiteit Nijmegen) en huisarts te Franeker
Website Transitieproject / FaMe-net

Beheerder gegevensbron
Stichting Transitieproject
Eigenaar gegevensbron
Deelnemende huisartsen
Actualisatiedatum
30-07-2014
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Stichting Transitieproject
Belangrijkste financier(s)
Deelnemende huisartsen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Franeker, Amstelveen, Olst, Lent, Oosterhout en Nijmegen.
Eenheden in de gegevens

Zorgepisode

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen (N= 21 huisartsen in 8 praktijken per 21-04-2013)

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1985
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

 1. Voorgeschreven medicatie, patiëntgegevens (moment in, moment uit, geboortedatum, geslacht, verzekeringsvorm, adres en gezinsverband).
 2. Contact (datum, arts/assistente, soort contact, deelcontacten en contactredenen).
 3. Redenen voor komst, bevindingen tijdens onderzoek, verrichtingen tijdens contact, diagnose, status van de zorgepisode, zekerheid van de diagnose, modificatie van de diagnose, verrichtingen voortkomend uit het contact, recepten, specialistenbrieven, aanvragen voor aanvullend onderzoek), verwijzing (verwijsdatum, verwijsbrief, verwijzing naar eerste lijn), griepvaccinatie (indicatie vaccinatie, vaccinatie ontvangen), cervixscreening (respons, uitsluitingscriteria en samenstelling cohorten).
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen commercieel gebruik.

Vanaf 01/01/2014 is deze registratie gefuseerd met de CMR Nijmegen en overgegaan naar FaMe-net. In de periode voor 2014 is de data nog apart vastgelegd binnen het Transitieproject. Deze data blijft natuurlijk ook beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Tot en met 2003 zijn de gegevens te downloaden, zie website FaMe-net. Voor recente gegevens tot en met 2013 dient de contactpersoon Dr. C. van Boven te worden benaderd.

Contactgegevens publiek

Transitieproject
Contactpersoon: Cees van Boven, voorzitter transitieproject en wetenschappelijk medewerker van de afdeling huisartsgeneeskunde (Radboud Universiteit Nijmegen) en huisarts te Franeker
Website Transitieproject / FaMe-net

Afnemers/gebruikers
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

De populatie waarover gegevens beschikbaar gaan worden neemt toe tot 32.000 in 2013 en de CMR praktijken uit Nijmegen gaan deel uitmaken van de Stichting.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Historie:

Vanaf 2007 één praktijk in Friesland minder, nu 21 registrerende artsen.

Terug naar zoekpagina