Zorggegevens

Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Permanent Onderzoek Leefsituatie; module Gezondheid en Welzijn
Afkorting
POLS-Gezondheid
Beschrijving

Gegevensverzameling in deze vorm in 2009 gestopt, is doorgegaan als Gezondheidsenquête.

Face-to-face enquête onder personen met betrekking tot de gezondheidstoestand, (ongezonde) leefgewoonten, medische consumptie, preventief gedrag en aspecten van welzijn van de Nederlandse bevolking, exclusief de institutionele bevolking (in inrichtingen en tehuizen) en de rijdende en varende bevolking. Meer informatie over trends in gezondheid, leefgewoonten, contacten met huisarts, tandarts, specialist en fysiotherapeut, ziekenhuisopnamen, medicijn- en pilgebruik is te vinden in StatLine tabellen, zoals 'Gerapporteerde gezondheid en leefstijl' en 'Gebruik medische voorzieningen'.

Gebruiksdoel

Door middel van enquêtering een zo volledig mogelijk overzicht bieden van (ontwikkelingen in) leefstijl, gezondheid, medische consumptie, preventief gedrag en welzijn van de Nederlandse bevolking ten behoeve van planning, onderzoek en beleid.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, geaggregeerde data via Data.overheid.nl en CBS Open data StatLine

Beheerder gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Eigenaar gegevensbron
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Actualisatiedatum
31-12-2009
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS)
Belangrijkste financier(s)
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
CBS StatLine publicatie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie gericht op determinanten
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Door middel van vragenlijsten.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Niet van toepassing.

Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2009
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

Wijzigingen afgelopen jaren:

 • Revisie van het thema "medische consumptie".
 • Wijzigingen als gevolg van de Europese verordening (welke nog in voorbereiding is).
 • Verandering in waarneemmethode: mixed mode, een combinatie van waarneming via internet, telefoon en face-to-face.

De belangrijkste variabelen zijn:

Medische consumptie, gezondheid en aandoeningen, functiebeperkingen, leefstijl, leeftijd, geslacht, verzekeringsvorm (tot en met 2005), opleidingsniveau, sociaal economische groep, samenstelling huishouden en stedelijkheidsgraad.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2009 10.000 16.000 60 tot 65% Nederland

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De cijfers op StatLine kunnen door iedereen kosteloos gebruikt worden. Mocht men cijfers wensen volgens een iets andere indeling dan is het mogelijk contact op te nemen met de infoservice van het CBS via de website. Voor onderzoekers is het ook mogelijk om de gegevens on-site of via remote access te analyseren. Hiervoor kan men contact opnemen met het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS.

Gegevensverzameling in deze vorm is in 2009 gestopt, de registratie is doorgegaan als Gezondheidsenquête.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie bijvoorbeeld de StatLine tabellen:

Contactgegevens publiek

CBS Infoservice
Postbus 24500
2490 HA Den Haag
Tel.: 088 570 70 70
E-mail: infoservice@cbs.nl
Website: www.cbs.nl/infoservice

Beschikbare publicaties

Zie  voor meer achtergrondinformatie:

Afnemers/gebruikers
 • Eurostat (EU)
 • GGD'en
 • Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • TNO, Nederlandse organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website VZinfo.nl
Verwachte wijzigingen

POLS is gestopt in 2009. Vanaf 2010 is het onderzoek weer verdergegaan onder de naam die het van 1981 t/m 1996 ook had, te weten Gezondheidsenquête.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 1981 t/m 1996 was er een aparte Gezondheidsenquête. Vanaf 1997 zijn alle vragen over gezondheid, welzijn en de andere thema's als modulen opgenomen in het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). De Gezondheidsenquête was een huishoudenssteekproef, POLS is een personensteekproef op basis van het GBA. Met ingang van 2010 wordt de 'Gezondheidsenquête' weer als op zichzelf staand onderzoek uitgevoerd.

Soortgelijke gegevensbronnen
Gezondheidsenquête

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar. Zie de link naar de vragenlijst onder 'Beschikbare publicaties'.

Terug naar zoekpagina