Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"
Naam
Zilveren Kruis Health Database
Afkorting
ZKD
Beschrijving

Het definitieve besluit is genomen en de Zilveren Kruis directie stopt per 1 juli 2016 definitief met de Health Database zodat uitleveren van data niet meer mogelijk is.

De Zilveren Kruis Health Database (voorheen Achmea Health Database) is een epidemiologische data bron, waarin alle gegevens van het zorggebruik van verzekerden zijn verzameld; kort gezegd alle zorgconsumptie waarvoor betaald wordt. Het verzekerden aantal is meer dan 4 miljoen verspreid over heel Nederland, maar met kerngebieden in het westen, midden en oosten van het land en is daarmee representatief voor heel Nederland. De AHD heeft drie hoofdbestanden, de verzekerden, de zorgaanbieders en het zorggebruik, die op verzekerden niveau gekoppeld kunnen worden.

Het zorggebruik omvat alle intra- en extramurale medische en paramedische zorg, inclusief psychiatrie. De geboden zorg is standaard gecodeerd, zoals ATC voor medicatie en DBC voor ziekenhuisbehandeling, met een groot aantal detailgegevens en de bijbehorende kosten. De gegevens worden geautomatiseerd en continu aangeleverd door de zorginstellingen en worden gecontroleerd op juistheid, alvorens toe te voegen aan de database. Achmea voert een zorgvuldig privacy en veiligheidsbeleid uit voor het beschikbaar stellen van data.

 

Gebruiksdoel

De Zilveren Kruis Health Database (voorheen Achmea Health Database) is primair opgebouwd voor het betalingsverkeer van zorgverrichtingen voor verzekerden. De controle op de juistheid van de gegevens is daarom bijzonder hoog. Achmea stelt vanuit haar rol van maatschappelijke verantwoordelijkheid de (anonieme) gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Daarmee is het secundaire doel het vergroten van de kennis in de gezondheidszorg en het bevorderen van innovatie en doelmatigheid in de zorg. Het onderzoek met ZKD gegevens dient bij voorkeur uit te monden in publicatie in erkende (internationale) wetenschappelijke tijdschriften.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Achmea Zorgverzekeringen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Onderzoekers dienen een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek bij de onderzoekscommissie in te dienen.

Beheerder gegevensbron
Achmea Zorgverzekeringen
Eigenaar gegevensbron
Achmea Zorgverzekeringen
Actualisatiedatum
01-07-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Achmea
Belangrijkste financier(s)
Achmea
Financier is overheid
Nee
Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Verzekerden
 • Praktijken
 • Instellingen
 • Zorgverleners
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Huisartsen
 • Specialisten
 • Apothekers
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Apotheken
 • GGZ instellingen
 • Gemeenten
 • Ziekenhuizen
Eerste meetjaar
2000
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 1. Verzekerden: leeftijd, geslacht, postcode, etniciteit, inschrijvingsduur, huisartscode, etc.
 2. Zorgverleners: leeftijd, geslacht, praktijkcode/adres/omvang/duur, opleiding, etc.
 3. Zorggegevens: alle declaraties, die verzekeraar vergoed, zoals Farmacie: ATC-code, aantal DDD/PDD, afgifte datum, voorschrijver, kosten, etc.
 4. Hulpmiddelen: idem farmacie.
 5. Huisarts: aantal/soort consulten, verrichtingen, datum, kosten, etc.
 6. Ziekenhuis: DBC-code, begin/einddatum, specialisme, opname, kosten, etc.
 7. Psychiatrie: idem ziekenhuizen.
 8. Paramedisch: diagnose, soort behandeling, duur, begin/einddatum, etc.
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 Circa 4 miljoen verzekerden Vrijwel alle instellingen in Nederland 25% van de inwoners van Nederland.
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onderzoekers dienen een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek bij de onderzoekscommissie in te dienen. Deze beoordeeld de aanvragen voor het gebruik van data op basis van de relevantie en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Achmea Zorgverzekeringen

Beschikbare publicaties

Zie deze link naar de publicatielijst van 7 januari 2016.

Afnemers/gebruikers
 • Onderzoekers
 • Zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website VZinfo.nl
 • Wetenschappelijke publicaties
Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2006 is de COTG verrichtingen gegevensbron vervangen door Agis. Daarnaast de invoering DBC in ziekenhuizen per 2006. Invoering GGZ data (DBC) op persoonsniveau per 2008. Invoering DOT (vervanging DBC) per 2012.