Volksgezondheidenzorg.info

Werkgeversenquête Zorg en Welzijn

Algemeen

Naam
Werkgeversenquête Zorg en Welzijn
Afkorting
WGE
Beschrijving

Onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De enquête wordt jaarlijks gehouden onder werkgevers in de sector Zorg en Welzijn. De enquête wordt telefonisch afgenomen bij circa 1.150 werkgevers. Rapportages onderscheiden negen branches: ziekenhuizen (inclusief UMC's), geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (inclusief kraamzorg), gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Gebruiksdoel

Het doel van de werkgeversenquêtes om opdrachtgevers van het onderzoeksprogramma te voorzien van informatie over de werkgelegenheidsontwikkeling en het HRM-beleid van organisaties in de sector zorg en WJK. De onderwerpen kunnen per enquête verschillen. De thema’s in de enquête die in 2018 is gehouden, zijn:

 1. Informatie over branche(s) en sub-branche(s) waarin de werkgevers actief zijn
 2. Omvang en samenstelling van het personeelsbestand
 3. Vraag naar personeel (personeelstekort en -overschot)
 4. Redenen en maatregelen met betrekking tot uitstroom van personeel
 5. Maatregelen om tekorten op de arbeidsmarkt in te perken/tegen te gaan
 6. Belangrijkste arbeidsmarktknelpunten
 7. Werkdruk
 8. Agressie en geweld
 9. Technologische ontwikkelingen
 10. Opleiding (bijscholing en scholing om het kwalificatieniveau te verhogen)
 11. Strategisch personeelsbeleid
 12. Duurzaam inzetbaarheidsbeleid
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website AZW-info
E-mail: info@azw.nl
Website AZWinfo.nl: Homepage

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie deze link. Per vragenlijst zijn het databestand en het codeboek in SPSS beschikbaar.

Beheerder gegevensbron
CAOP
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
09-12-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

De gegevens worden op vrijwillige basis verzameld echter wel op basis van afspraken tussen de verschillende partijen in het Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn programma.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Sociale partners in Zorg en WJK
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)
 • Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg (OOfGGZ)
 • Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG)
 • Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)
 • Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken (FCB)
 • Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
 • Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKles)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Overheid is mede-financier.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Concerns of vestigingen (verschilt per meting)

Methode van gegevensverzameling
Via een telefonische enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Hoofden P&O van instellingen

Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen (inclusief kraamzorg)
 • Instellingen gehandicaptenzorg
 • GGZ-instellingen
 • Huisartsen, gezondheidscentra en huisartsenposten
 • Welzijnsinstellingen
 • Instellingen voor jeugdzorg en kinderopvang
Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Aantal werknemers, samenstelling personeelsbestand, vacatures, personele ontwikkelingen, arbeidsmarktknelpunten, werkdruk, agressie en geweld, technologische ontwikkelingen en scholing van medewerkers.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Resultaten zijn vrij toegankelijk op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie deze link op de AZW website, Werkgeversenquête 2018

Contactgegevens publiek

Website AZW-info
E-mail: info@azw.nl
Website AZWinfo.nl: Homepage

Beschikbare publicaties

Zie de AZWinfo website, onderdeel documenten.

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Calibris
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regionale werkgeversverbanden
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Werknemersorganisaties
 • Zorgaanbieders

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
niet in deze vorm in Zorggegevens beschikbaar.

Terug naar zoekpagina