Volksgezondheidenzorg.info

Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward

Algemeen

Naam
Uitstroomonderzoek zorgpersoneel: MoveForward
Beschrijving

Zorgorganisaties die deelnemen aan MoveForward laten hun vertrekkende medewerkers een korte, anonieme online vragenlijst invullen met daarin onder andere vragen over de werkbeleving en (vermijdbare) vertrekredenen. Daarnaast worden er vragen gesteld over de toekomst op de arbeidsmarkt van de vertrekkende medewerker. Deze gegevens worden verwerkt in een dashboard, waarin instellingen inzicht hebben in hun eigen resultaten en benchmarkgegevens op branche-, sector- en eventueel regionaal niveau. De vragenlijst is in 2018 geheel herzien en ontwikkeld in samenwerking met werkgevers in Zorg en Welzijn. Deelnemende branches zijn op dit moment Ziekenhuizen, UMC’s, GHZ, GGZ, VVT en Jeugdzorg.

Gebruiksdoel

Het systematisch analyseren van gegevens over vertrekkend personeel, waarbij instellingen zowel inzicht krijgen in de huidige stand van zaken, als de benchmark, als de trend. De MoveForward dashboards van Prismant kunnen organisaties helpen om grip te krijgen op de (ongewenste) uitstroom van personeel, met als uiteindelijk doel het behoud van medewerkers voor de zorg. MoveForward geeft waardevolle inzichten over vertrekkende medewerkers, welke organisaties helpen bij het identificeren en inzetten van doelgerichte (preventieve) verbeteringen. Prismant biedt alle zorg- en welzijnsinstellingen de mogelijkheid om deel te nemen aan MoveForward.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Prismant
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: +31 88 570 00 53
E-mail: moveforward@prismant.nl
Website https://prismant.nl/product/moveforward

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Prismant
Eigenaar gegevensbron
Individuele instelling
Actualisatiedatum
14-04-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Individuele organisaties
Belangrijkste financier(s)
Individuele organisaties
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Benchmark
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Huisartsenposten
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Sociaal werk
 • Verpleging en verzorging
 • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuele medewerkers

Methode van gegevensverzameling
Via registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Management en staf
 • Verpleegkundig personeel
 • Verzorgend personeel
 • Medisch personeel
 • Agogisch personeel
 • Assisterend/ondersteunend personeel
 • Overige beroepsgroepen binnen de sectoren Cure en Care
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen, Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen
 • GGZ-instellingen
 • Gehandicaptenzorginstellingen
 • Huisartsenposten
 • Jeugdzorg
 • Kinderopvang
 • Sociaal werk
Eerste meetjaar
1997
Meest recente meetjaar
2020
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Persoonlijke kenmerken
 • Tevredenheid over de organisatie
 • (Vermijdbare) vertrekredenen
 • Mening over de organisatie 
 • Ondernomen acties binnen de organisatie
 • Toekomst (op de arbeidsmarkt)
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alleen de betrokken organisatie beschikt over de resultaten van MoveForward.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Prismant
Van Deventerlaan 30-40
3528 AE Utrecht
Telefoon: +31 88 570 00 53
E-mail: moveforward@prismant.nl
Website https://prismant.nl/product/moveforward

Afnemers/gebruikers
Individuele organisaties

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Vragenlijsten en bijbehorend(e) codeboek(en)
zijn niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina