Volksgezondheidenzorg.info

Suïcidepogingen asielzoekers

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Suïcidepogingen asielzoekers
Beschrijving

Vanaf 2009 vullen de huisartsen en praktijkondersteuners van het Gezondheidscentrum Asielzoekers (G CA) in het geval van een suïcidepoging door een asielzoeker een anoniem meldingsformulier in en sturen dat naar het landelijk bureau van G CA. Het Gezondheidscentrum Asielzoekers stuurt de meldingen periodiek door naar GGD GHOR Nederland voor analyse en rapportage. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) levert de gegevens over de samenstelling van de asielpopulatie, die nodig zijn om de epidemiologische indicatoren te berekenen.

Gebruiksdoel

Inzicht krijgen in suïcidepogingen onder asielzoekers en in verschillen tussen subgroepen asielzoekers naar leeftijd, geslacht en land/regio van herkomst. Op basis van vergelijking met o.a. de Nederlandse bevolking analyseren of er sprake is van specifieke risico’s voor asielzoekers en beleidsadviezen uitbrengen om risico’s waar mogelijk te beperken

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Contactpersoon: Simone Goosen
Tel.: 06 36 50 40 22
E-mail: SGoosen@ggdghor.nl
Informatie over Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
GGD GHOR Nederland
Eigenaar gegevensbron
GGD GHOR Nederland
Actualisatiedatum
27-01-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Opdrachtgever(s)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Belangrijkste financier(s)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheid en ziekte
  • Preventie
  • Preventie gericht op doelgroepen
  • Ziekten en aandoeningen
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Geslacht, leeftijd, land van herkomst, datum suïcidepoging, methode, aanleiding(en) en GGZ-behandeling.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Informatie is beschikbaar op aanvraag en in overleg bij de contactpersoon.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Contactpersoon: Simone Goosen
Tel.: 06 36 50 40 22
E-mail: SGoosen@ggdghor.nl
Informatie over Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers

Beschikbare publicaties

Zie voor meer achtergrondinformatie de Brochure suïcidepreventie in AZC's.

Afnemers/gebruikers
  • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleidsadviezen
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Van 2002 tot en met 2008 melden medewerkers van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA) suïcidepogingen middels een meldingsformulier aan hun MOA-regiomanagement. Het MOA-regiomanagement stuurde de meldingen door naar GGD Nederland. Epidemiologen van GGD Nederland analyseerden en rapporteerden de epidemiologische gegevens over suïcidepogingen onder asielzoekers.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel in overleg en na akkoord GGD GHOR Nederland.

Terug naar zoekpagina