Volksgezondheidenzorg.info

Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven

Algemeen

Naam
Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven
Afkorting
SMILE
Beschrijving

Voor dit onderzoek is informatie nodig over mensen en hun gezondheid. Een aantal medische- en zorggegevens wordt verzameld via de huisartsen, bijvoorbeeld over alle gediagnostiseerde ziektes (zoals suikerziekte of een blindedarmontsteking) die patiënten hebben of hebben gehad.

Vanaf 2002-2010 werden ook andere vragen aan de deelnemende patiënten zelf gesteld door middel van vragenlijsten. Bijvoorbeeld vragen over hoe mensen met hun gezondheid omgaan, hun woonsituatie, hun werk, enz. De informatie uit de vragenlijsten kan in samenhang met medische gegevens worden bestudeerd.

Gebruiksdoel

Het onderzoek moet een antwoord geven op de vragen hoe het komt dat mensen ziek worden én hoe mensen zo lang mogelijk gezond kunnen blijven. Het project bestudeert de samenhang tussen leefwijzen en gezondheid, de invloed van chronische ziekten op het dagelijks leven en de factoren die van invloed zijn op het gebruik van gezondheidszorg.

Het laatste meetjaar voor de twee onderdelen is 2010 voor de vragenlijsten en 2013 voor de medische data.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

SMILE studie
Contactpersoon: B. van Steenkiste
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2225
E-mail: ben.vansteenkiste@maastrichtuniversity.nl
Website SMILE: niet beschikbaar

Brondata beschikbaar

Op verzoek via de Universiteit Maastricht.

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Eigenaar gegevensbron
Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Actualisatiedatum
09-12-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
School for Public Health and Primary Care (Caphri)
Belangrijkste financier(s)
Universiteit Maastricht, Care and Public Health Research Institute (Caphri)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Longitudinale studie
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Omgeving
 • Persoonsgebonden factoren
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Eindhoven
Eenheden in de gegevens
 • Patiëntcontacten
 • Diagnose
 • Individuen
 • Patiënten
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Patiënten, cliënten
 • Huisartsen
 • Assistenten
Specialisme
Eerstelijn
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2013
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks, voor wat betreft de medische data.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Gezondheid en aandoeningen, leefstijl, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, samenstelling huishouden, chronische ziekten, sociale contacten, beroep en lichamelijke en psychische klachten.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2013 Voor de medische gegevens 65.000. Varieert per meting

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Data zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijsdoeleinden. Zie voor toegang de website.

Deze registratie is gestopt, het laatste meetjaar voor de twee onderdelen is 2010 voor de vragenlijsten en 2013 voor de medische data.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

SMILE studie
Contactpersoon: B. van Steenkiste
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Tel.: 043 388 2225
E-mail: ben.vansteenkiste@maastrichtuniversity.nl
Website SMILE: niet beschikbaar

Verwachte wijzigingen

Integratie met het Registratie Netwerk Huisartsen (RNH) Limburg wordt overwogen.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In november 2002 is het onderzoek in Eindhoven gestart. De Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven (SMILE) is een samenwerkingsproject tussen de Universiteit Maastricht en de huisartspraktijken die aangesloten zijn bij de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE).

Het onderzoek is uniek in de wereld: gedurende 8 jaar werden gegevens verzameld bij meer dan 10.000 patiënten én hun huisartsen.

Terug naar zoekpagina