Volksgezondheidenzorg.info

Sterfteregistratie asielzoekers

Algemeen

Naam
Sterfteregistratie asielzoekers
Beschrijving

Aangezien gegevens over sterfte en doodsoorzaken onder asielzoekers niet zijn af te leiden uit de gegevens van het CBS en er mogelijk wel sprake is van specifieke risico’s, worden gegevens verzameld over sterfgevallen in de Centrale Opvang Asielzoekers. Hiertoe wordt een formulier gebruikt dat is afgeleid van het ‘doodsbriefje’ van het CBS en waar enkele asielzoeker specifieke vragen aan zijn toegevoegd. Van 2002 tot en met 2009 werden de formulieren ingevuld door sociaal geneeskundigen van de Medische Opvang Asielzoekers (MOA). Vanaf 2009 is de zorg voor asielzoekers anders ingekocht. De uitvoerders van huisartsenzorg voor asielzoekers, de huisartsen en praktijkondersteuners van het Gezondheidscentrum asielzoekers (GCA) verzorgen nu de meldingen van sterfgevallen onder asielzoekers. Het Gezondheidscentrum asielzoekers levert de meldingsgegevens aan epidemiologen van GGD GHOR Nederland die de analyse en rapportage van de gegevens uitvoeren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) levert de gegevens over de samenstelling van de asielpopulatie, die nodig zijn om de epidemiologische indicatoren te ontwikkelen.

Gebruiksdoel

Inzicht krijgen in sterfte en doodsoorzaken onder asielzoekers (inclusief doodgeboorte) en in verschillen in sterfte en doodsoorzaken tussen subgroepen asielzoekers naar leeftijd, geslacht en land/regio van herkomst. Op basis van vergelijking met onder andere de Nederlandse bevolking analyseren of er sprake is van specifieke risico’s voor asielzoekers en beleidsadviezen uitbrengen om risico’s waar mogelijk te beperken.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek
GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Contactpersoon: Simone Goosen
E-mail: SGoosen@ggdghor.nl
Website: GGD Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
GGD GHOR Nederland
Eigenaar gegevensbron
GGD GHOR Nederland
Actualisatiedatum
02-06-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Opdrachtgever(s)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Belangrijkste financier(s)
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Preventie
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Sterfte, levensverwachting en DALY's
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Artsen en praktijkondersteuners
 • Verpleegkundigen
 • Huisartsen
Specialisme
Overig
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact.

Bijzonderheden

Codering:

De codering van de doodsoorzaken wordt uitgevoerd door het CBS.

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Datum overlijden
 • Doodsoorzaak
 • Geslacht
 • Land van herkomst
 • Leeftijd
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Rapporten tot en met 2010 zijn op aanvraag beschikbaar bij de contactpersoon, de brongegevens zijn dat niet.

 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Rapporten tot en met 2010 zijn op aanvraag beschikbaar via de website.

Contactgegevens publiek
GGD GHOR Nederland
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
Contactpersoon: Simone Goosen
E-mail: SGoosen@ggdghor.nl
Website: GGD Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
Afnemers/gebruikers
 • Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA)
 • Gezondheidscentra asielzoekers
 • Menzis
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleidsadviezen
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Tot 1-1-2009 was de zorg voor asielzoekers anders georganiseerd en werden gegevens aangeleverd door sociaal geneeskundigen Medische Opvang Asielzoekers.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar, wel in overleg en na akkoord GGD GHOR Nederland.

Terug naar zoekpagina