Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"
Naam
Sociaal-Economische Status per postcodegebied
Afkorting
SES
Beschrijving

De registratie omvat gegevens over de statusscores van wijken (vierpositie postcodegebieden) met meer dan 100 huishoudens. De basisgegevens zijn afkomstig van een databedrijf, dat onder meer inzicht heeft in het profiel van alle Nederlandse postcodes en huishoudens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vele publieke en private databronnen. Voor de statusscores van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden de huishoud- en postcodeprofielen opgehoogd naar het niveau van het vierpositie postcodegebied. Zo’n gebied omvat gemiddeld zo’n 1.825 Nederlandse huishoudens.

De statusscores zijn tot stand gekomen met behulp van een principale componentenanalyse op de enkelvoudige variabelen gemiddeld inkomen in een postcodegebied, percentage mensen met een laag inkomen, percentage laag opgeleiden en percentage mensen dat niet werkt. De eerste component (factor) is benoemd als sociale status.

Gebruiksdoel

Een overzicht bieden van gebieden op benedengemeentelijk schaalniveau naar sociale status, om zo inzicht te krijgen in de relatieve positie van wijken (vier positie postcodegebieden) in Nederland. Mogelijkheid om dit te verbinden met andere gegevens op het niveau van de postcode.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Tel.: 070 340 7000
E-mail: info@scp.nl
Website SCP over onderzoek statusscores

Open data beschikbaar

U kunt de gegevens downloden van de website.

Het SCP is inmiddels gestopt met het berekenen van de statusscores.

Beheerder gegevensbron
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Eigenaar gegevensbron
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Actualisatiedatum
08-03-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Belangrijkste financier(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Financier is overheid
Ja
Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheidsdeterminanten
  • Omgeving
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Vierpositie postcodegebieden (vier cijfers)

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Aanvankelijk vierjaarlijks. Na 2014 zijn de statusscores verschenen in 2016 en 2017.

Bijzonderheden

De registratie is deels gebaseerd op perceptiegegevens, de variabelen zijn:

Gemeentenummer, gemeentenaam, sociale statusscore, rangorde sociale status, aantal huishoudens, bevolking postcodegebied, indicatieve naam postcodegebied, vierpositie postcode (vier cijfers) en jaar.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2010 4.017 postcodes
2014 3.955 postcodes
Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Wilt u nadere informatie over de statusscores, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Zie voor de beschikbare data en uitleg over het onderzoek de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meest recente statusscores zijn van 2017, eens per vier jaar (maar recentelijk vaker) worden de scores van de postcodegebieden opnieuw berekend en beschikbaar gesteld via het internet. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Tel.: 070 340 7000
E-mail: info@scp.nl
Website SCP over onderzoek statusscores

Beschikbare publicaties

De meest recente publicatie is Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010.

Afnemers/gebruikers
  • Gemeenten
  • Onderzoekers
  • Onderzoeksinstituten
  • Universiteiten
  • Zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website VZinfo.nl