Volksgezondheidenzorg.info

Sociaal-Economische Status per postcodegebied

Algemeen

Naam
Sociaal-Economische Status per postcodegebied
Afkorting
SES
Beschrijving

De registratie omvat gegevens over de statusscores van wijken (vierpositie postcodegebieden) met meer dan 100 huishoudens. De basisgegevens zijn afkomstig van EDM (EDM BV), een organisatie die onder meer inzicht geeft in het profiel van alle Nederlandse postcodes en huishoudens. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vele publieke en private databronnen. Daarnaast voert EDM BV zelf grootschalig onderzoek uit onder de Nederlandse bevolking. Voor de statusscores van het Sociaal en Cultureel Planbureau worden de huishoud- en postcodeprofielen door EDM BV opgehoogd naar het niveau van het vierpositie postcodegebied. Zo’n gebied omvat gemiddeld zo’n 1.825 Nederlandse huishoudens.

De statusscores zijn tot stand gekomen met behulp van een principale componentenanalyse op de enkelvoudige variabelen gemiddeld inkomen in een postcodegebied, percentage mensen met een laag inkomen, percentage laag opgeleiden en percentage mensen dat niet werkt. De eerste component (factor) is benoemd als sociale status.

Gebruiksdoel

Een overzicht bieden van gebieden op benedengemeentelijk schaalniveau naar sociale status, om zo inzicht te krijgen in de relatieve positie van wijken (vier positie postcodegebieden) in Nederland. Mogelijkheid om dit te verbinden met andere gegevens op het niveau van de postcode.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Tel.: 070 340 7000
E-mail: info@scp.nl
Website SCP over onderzoek statusscores

Open data beschikbaar

U kunt de gegevens downloden van de website.

Beheerder gegevensbron
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Eigenaar gegevensbron
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Actualisatiedatum
16-02-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Belangrijkste financier(s)
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Gezondheidsdeterminanten
  • Omgeving
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Vierpositie postcodegebieden (vier cijfers)

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Burgers

Eerste meetjaar
1998
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Vierjaarlijks

Bijzonderheden

De registratie is deels gebaseerd op perceptiegegevens, de variabelen zijn:

Gemeentenummer, gemeentenaam, sociale statusscore, rangorde sociale status, aantal huishoudens, bevolking postcodegebied, indicatieve naam postcodegebied, vierpositie postcode (vier cijfers) en jaar.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2010 4.017 postcodes
2014 3.955 postcodes

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Wilt u nadere informatie over de statusscores, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon. Zie voor de beschikbare data en uitleg over het onderzoek de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De meest recente statusscores zijn van 2014, eens per vier jaar worden de scores van de postcodegebieden opnieuw berekend en beschikbaar gesteld via het internet. In 2018 worden de volgende statusscores berekend. 

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Tel.: 070 340 7000
E-mail: info@scp.nl
Website SCP over onderzoek statusscores

Beschikbare publicaties

De meest recente publicatie is Statusontwikkeling van wijken in Nederland 1998-2010.

Afnemers/gebruikers
  • Gemeenten
  • Onderzoekers
  • Onderzoeksinstituten
  • Universiteiten
  • Zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.
Zie de pagina 'Statusscores' op de website van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): zie de variabelen onder 'Welke gegevens ontvangt u'.

Terug naar zoekpagina