Zorggegevens

PRISMA-RT (benchmark)database

Algemeen

Naam
PRISMA-RT (benchmark)database
Beschrijving

PRISMA-RT database is een collectieve meldingsdatabase waarbij radiotherapie-instellingen data van meldingsanalyses benchmarken. 

In 2008 is de vereniging PRISMA-RT, een samenwerking van Nederlandse radiotherapie instellingen opgericht. PRISMA-RT is een acroniem voor Prevention, Recovery and Information System for Monitoring and Analyses in RadioTherapy. Alle leden van de PRISMA-RT hebben een meldingscommissie die multidisciplinair is samengesteld. Het melden van procesafwijkingen wordt digitaal gedaan door alle professionals betrokken bij het radiotherapie proces. Het PRISMA proces bevat 7 stappen: verzamelen, selectie en onderzoek, beschrijving voorval, classificatie, invoering, interpretatie en training. Iedere (bijna)-incidentmelding wordt geanalyseerd middels een boomachtige structuur (incident oorzakenboom) en waarbij onderliggende oorzaken worden geïdentificeerd.

Alleen de basisoorzaken codes en collectieve contextvariabelen worden gebruikt in de benchmarkdatabase en deze zijn door alle leden in te zien. De rest van de meldingsdata (van de leden) is niet zichtbaar. Periodiek worden er geanonimiseerde benchmarkanalyses opgesteld door het expertteam van de vereniging en projecten geïnitieerd op basis van de benchmarkdata.

Gebruiksdoel

Het doel van PRISMA-RT is het op sectorniveau radiotherapie vergelijken van procesbetrouwbaarheid en daarmee voor de sector radiotherapie het veiligheidsniveau en de kwaliteit te verbeteren. Leren van elkaar is het credo.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vereniging PRISMA-RT
E-mail: info@prisma-rt.nl
Website: PRISMA-RT

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Leden van de vereniging PRISMA-RT
Eigenaar gegevensbron
Leden van de vereniging PRISMA-RT
Actualisatiedatum
01-07-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Eigen initiatief
Welke wetten

Geen (wettelijke) verplichting.

Opdrachtgever(s)
Bestuur vereniging PRISMA-RT
Belangrijkste financier(s)
Leden van de vereniging PRISMA-RT zijn de 16 individuele radiotherapie instellingen
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Benchmark
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Basisoorzakencodes en contextvariabelen van (bijna-) incidenten in de radiotherapie

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Meldingen worden door medewerkers van de radiotherapie instellingen geregistreerd

Specialisme
Radiotherapie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

16 radiotherapie instellingen

Eerste meetjaar
2008
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Methode:

De PRISMA analyse methode is een meldingsanalyse methodiek in de radiotherapie en genereert systematisch zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over de risico’s in patiëntveiligheid. Voor de classificatie van de basisoorzaken wordt het Eindhovens-Classification Model (ECM) gebruikt. Hiervoor zijn er 21 verschillende codes gedefinieerd die verdeeld zijn in 4 categorieën: menselijk, technisch, organisatie of patiënt gerelateerd. Ter aanvulling worden de contextenvariabelen bepaald, waarin het voorval zich afspeelde. Naast algemene contextenvariabelen worden er ook specifieke menselijke, technische- en organisatorische contextenvariabelen bepaald. Al deze data wordt opgeslagen in een database. 

Belangrijkste variabelen:

In de benchmarkdatabase voor collectief gebruik: basisoorzakencodes, contextvariabelen en instellingen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Alleen toegankelijk voor leden van de vereniging PRISMA-RT.

Contactgegevens publiek

Vereniging PRISMA-RT
E-mail: info@prisma-rt.nl
Website: PRISMA-RT

Beschikbare publicaties

Beschikbaar via de website.

Afnemers/gebruikers
Leden van de vereniging PRISMA-RT
Verwachte wijzigingen

Ja, lay-out wijzigingen en wijziging van contextvariabelen set.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina