Volksgezondheidenzorg.info

Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen

Algemeen

Naam
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen
Beschrijving

Door middel van een jaarlijkse enquête onder nog niet gevestigde huisartsen die de opleiding tot huisarts hebben voltooid worden gegevens verzameld met betrekking tot het verwerven van een praktijk in Nederland. Daarnaast worden gegevens verkregen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Gebruiksdoel

Doel van de registratie is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor pas afgestudeerde huisartsen op de arbeidsmarkt. De gegevens worden ook gebruikt voor het Capaciteitsorgaan van VWS. Op peildatum 1 januari 2016 waren naar schatting 686 praktijkzoekende huisartsen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de Nivel databank

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
04-05-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Pas afgestudeerde huisartsen

Methode van gegevensverzameling
Uit een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1979
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Zelfstandig gevestigde huisarts, HIDHA, vaste waarnemer, wisselend waarnemer, praktijkzoekende huisarts, opgegeven vestigingsplannen, leeftijd, geslacht en opleidingsgegevens.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Naar schatting 607 praktijkzoekende huisartsen 2.269 benaderde huisartsen 64%
2013 Naar schatting 624 praktijkzoekende huisartsen 2.364 benaderde huisartsen 64%
2014 Naar schatting 656 praktijkzoekende huisartsen 2.580 benaderde huisartsen 56%
2015 Naar schatting 623 praktijkzoekende huisartsen 2.773 benaderde huisartsen 53%
2016 Naar schatting 686 praktijkzoekende huisartsen 2.789 benaderde huisartsen 50%
2017 Naar schatting 542 praktijkzoekende huisartsen 3.162 benaderde huisartsen 50%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemeen:

Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Informatie codeboek:

Vanwege de relatief grote hoeveelheid werk en de actualiteit wordt digitaal geen codeboek beschikbaar gesteld. Op verzoek van geïnteresseerden kan aanvullende informatie worden geleverd over een specifieke dataverzameling of een offerte worden opgemaakt voor gebruik van data van de Beroepenregistratie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres: beroepenregistraties@nivel.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Beschikbare publicaties

Cijfers uit de registratie van (pas afgestudeerde) huisartsen, peiling 2017, zie paragraaf 3 in het rapport.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), voorheen IGZ
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Kiesuwhuisarts.nl
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Voor meer informatie: Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina