Zorggegevens

Nivel Beroepenregistratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Nivel Beroepenregistratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg
Beschrijving

Registratie van persoons- en praktijkgegevens van in Nederland in de eerste lijn (extramuraal) werkzame fysiotherapeuten. Deze registratie is in 2012 (voorlopig) gestopt.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep fysiotherapeuten in de eerste lijn. Aanbieden van een steekproefkader voor wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de Nivel databank

Beheerder gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Eigenaar gegevensbron
Nivel, Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Actualisatiedatum
09-12-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Praktijkgegevens

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Fysiotherapeuten

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Praktijken van fysiotherapeuten

Eerste meetjaar
1985
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Het (voorlopig) laatste meetjaar was 2012.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Fysiotherapeuten, praktijkgegevens, vestiging, vertrek, loondienst, praktijkeigenaar, eerstelijnspraktijk, praktijkadres, paramedische zorg en fysiotherapie-praktijken.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Circa 4.800 72%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Algemeen:
Statistische gegevens en adresgegevens zijn alleen voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar (zie hiervoor het privacyreglement). Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie zijn afhankelijk van het aantal variabelen en het aggregatieniveau van de gegevens.

Informatie codeboek:
Vanwege de relatief grote hoeveelheid werk en de actualiteit wordt digitaal geen codeboek beschikbaar gesteld. Op verzoek van geïnteresseerden kan aanvullende informatie worden geleverd over een specifieke dataverzameling of een offerte worden opgemaakt voor gebruik van data van de Beroepenregistratie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via het e-mailadres: beroepenregistraties@nivel.nl.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Ja, via de Nivel databank

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website Nivel

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Voor meer informatie:: Zie het tabblad Beschikbaarheid; 'Voorwaarden beschikbaarheid'.

Terug naar zoekpagina