Volksgezondheidenzorg.info

Markt- en Benchmark enquête zorgverzekeraars

Algemeen

Naam
Markt- en Benchmark enquête zorgverzekeraars
Afkorting
MBE
Beschrijving

Eenmaal per jaar wordt via internet onder alle zorgverzekeraars een enquête gehouden. Daarbij worden financiële gegevens (op basis van de winst- en verliesrekening), productiviteitsgegevens, kosten en omzet verzameld over het afgelopen jaar.

Gebruiksdoel

Het doel van de registratie is tweeledig. Enerzijds de winst- en verliesrekening van de zorgverzekeraars op landelijk niveau verzamelen. Anderzijds het verzamelen van financiële en commerciële gegevens (benchmarkgegevens) over en voor de zorgverzekeraars. Deze gegevens geven inzicht in de relatieve positie van de deelnemende zorgverzekeraar ten opzichte van andere deelnemers. De gegevens worden ook gebruikt door VWS, informatie over de kosten van zorg worden via Vektis geleverd.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website Vektis

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, zie de pagina Vektis Open Data op de website.

Beheerder gegevensbron
Vektis C.V.
Eigenaar gegevensbron
Vektis C.V.
Actualisatiedatum
03-03-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Benchmark
Gekoppelde categorieën
  • Sectoroverstijgende zorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Verzekerden

Methode van gegevensverzameling
Door middel van een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerk(st)ers zorgverzekeraars

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Zorgverzekeraars

Eerste meetjaar
1999
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn: 

Nominale premie, geleden schade, aantal verzekerden, aantal polissen en aantal fte's.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alleen voor partijen in de zorg, via een verzoek aan Vektis. Vektis zal het verzoek beoordelen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website van Vektis bij 'Publicaties'.

Contactgegevens publiek

Vektis
Sparrenheuvel 18
3708 JE Zeist
E-mail: info@vektis.nl
Website Vektis

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Jaar 2014

We kijken met de enquêtes drie jaar terug, dus we geven straks de resultaten van 2012, 2013 en 2014. Verzekeraars kunnen zo zien hoe de ontwikkelingen bij zichzelf zijn en hoe het landelijk loopt. De resultaten worden geanonimiseerd in staafdiagrammen weergegeven, waarbij het staafje van de verzekeraar zelf met een kruisje wordt gemarkeerd. We kijken puur naar de objectieve cijfermatige gegevens en niet naar de achterliggende oorzaken.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
niet online beschikbaar.

Naar Metadatabase