Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie

Algemeen

Naam
Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie
Afkorting
LHCR
Beschrijving

De LHCR bevat alle complicaties van deelnemende ziekenhuizen op het terrein van de heelkunde. Daarnaast worden alle interventies en opnames vastgelegd om het geheel in een breder perspectief te kunnen bekijken.

Gebruiksdoel

Primair doel van de registratie is het verbeteren van de zorg voor patiënten door te leren van opgetreden complicaties door zorgaanbieders. Door maatregelen te treffen kunnen complicaties worden verminderd of voorkomen. Het kunnen spiegelen met collega’s geeft mogelijkheden te kijken hoe je het doet in vergelijking met collega’s. Dat geeft ook mogelijkheden tot het leren van collega’s.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: IVZ
Naam contactpersoon: Wil Kuijpers
E-mail: Servicedesk-lhcr@sivz.nl
Website: Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Alleen voor deelnemende zorgaanbieders

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Actualisatiedatum
18-09-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verwacht een complicatieregistratie bij een zorgaanbieder.

Opdrachtgever(s)
 • Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
 • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Belangrijkste financier(s)
Zorgaanbieders
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Chirurchie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen. Voor welke ziekenhuizen meedoen, zie de website.

Eerste meetjaar
2012
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Verschilt per aanlevering.

Bijzonderheden

Methode verzamelen gegevens:

Gegevens worden bij voorkeur verzameld uit de lokaal beschikbare Electronisch Patiëntendossiers (EPD) en ziekenhuisinformatiesystemen (ZIS). Indien niet mogelijk is een aparte webapplicatie beschikbaar.

De belangrijkste variabelen:

 • Duur opname
 • Type verrichting
 • Wel of geen complicatie opgetreden
 • Type complicatie
 • Ernst van de complicatie
 • Locatie van optreden complicatie
 • Gevolgen voor kwaliteit van leven na 30 dagen na de complicatie
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Vooralsnog alleen voor deelnemende zorgaanbieders.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie/instelling: IVZ
Naam contactpersoon: Wil Kuijpers
E-mail: Servicedesk-lhcr@sivz.nl
Website: Landelijke Heelkundige Complicatie Registratie

Beschikbare publicaties

Is op dit moment nog niet van toepassing, naar verwachting in 2017.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Verwachte wijzigingen

Ja, tabel met complicaties en ernst wordt in 2015-2016 volledig herzien.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina