Volksgezondheidenzorg.info

Landelijke Centrale Middelen Registratie

Algemeen

Naam
Landelijke Centrale Middelen Registratie
Afkorting
LCMR
Beschrijving

De informatie bestaat uit actuele gegevens over de in het kader van de behandeling voorgeschreven vervangende middelen van patiënten en actuele gegevens over de verantwoordelijke behandelaar.

Gebruiksdoel

De hoofddoelstelling van de LCMR is om met behulp van een landelijk informatiesysteem zorgverleners die vervangende middelen voorschrijven aan patiënten in het kader van een opiaatverslaving, te ondersteunen bij het bieden van een kwalitatief goede zorg (continuïteit van behandeling en het voorkomen van overdosering of dubbeldosering). Daarnaast is het tegengaan van ontvreemding en onjuist gebruik van Opiumwetmiddelen een nevendoelstelling, alsmede het verkrijgen van geanonimiseerde beleidsinformatie.

De subsidieverlening door VWS voor de LCMR is per 31 december 2012 beëindigd; de LCMR is in 2012 afgebouwd.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (sIVZ)
Tel.: 030 635 8245
Dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: wil.kuijpers@sivz.nl
Website: Stichting Informatievoorziening Zorg

Beheerder gegevensbron
Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Eigenaar gegevensbron
Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ)
Actualisatiedatum
31-12-2012
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Functioneren en kwaliteit van leven
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit bestaande registraties
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Huisartsen
 • Verpleegkundigen
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • GGZ-instellingen
 • Medische Diensten van Penitentiaire Inrichtingen
Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Dagelijks

Bijzonderheden

De variabelen in de registratie zijn:

Cliënt, behandelaar, arts, verpleegkundige, administratieve kracht, instelling, verstrekking, dubbelverstrekking, middel, dosering, toedieningsvorm, datum inschrijving, verstrekdatum en innamedatum.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Alleen geautoriseerde behandelaars die in het kader van een opiaatvervangende behandeling gegevens willen raadplegen en bekend zijn bij het LMCR krijgen toegang tot de LCMR. Na installatie van benodigde soft- en hardware en inschrijving als zorgverlener in de LCMR kunnen na verificatie via een beveiligde verbinding (middels biometrie) gegevens worden geraadpleegd. Daarnaast zal op geaggregeerd niveau informatie openbaar toegankelijk worden.

Deze registratie is niet meer operationeel, de LCMR is in 2012 afgebouwd en gestopt.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Stichting Informatievoorziening Zorg (sIVZ)
Tel.: 030 635 8245
Dhr. W.G.T. Kuijpers
E-mail: wil.kuijpers@sivz.nl
Website: Stichting Informatievoorziening Zorg

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Partijen die te maken hebben met de verstrekking van vervangende middelen, zowel op operationeel, bestuurlijk als beleidsmatig niveau

Terug naar zoekpagina