Volksgezondheidenzorg.info

Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Kwaliteitsregistraties cystectomie, prostatectomie en niertumoren
Afkorting
NVU registraties
Beschrijving

Het betreft een landelijke kwaliteitsregistratie met als doel het genereren van spiegelinformatie en transparantie . Het gaat om de volgende drie kwaliteitsregistraties: Blaascarcinoom (Deelname verplicht: IGJ/IGZ prestatie-indicator), Prostaatcarcinoom en Hypospadie.

De registraties geven inzicht in de verleende zorg en zijn geïnitieerd om inzicht te verkrijgen in het aantal en kwaliteitsgegevens van uitgevoerde cystectomieën en prostatectomieën. De niertumoren registratie is opgezet om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de verschillende therapeutische opties bij evidente parenchymateuze niertumoren.

Gebruiksdoel

Deze registraties hebben het doel om interne spiegelinformatie te geven. Er wordt inzicht verkregen in de verleende zorg van het eigen ziekenhuis en hoe dit zich verhoudt tot de andere ziekenhuizen in Nederland.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Urologie(NVU)
Tel.: 030 282 3218
E-mail: nvu@xs4all.nl
Website Nederlandse Vereniging voor Urologie

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Eigenaar gegevensbron
Ziekenhuizen zijn eigenaar van de gegevens
Actualisatiedatum
09-10-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
  • Afspraak beroepsgroep
  • IGJ/IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Afspraken beroepsgroep (oncologische normen opgesteld door de NVU) en vanwege IGJ prestatie-indicatoren.

Opdrachtgever(s)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Urologen
Belangrijkste financier(s)
Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Kwaliteitsregister
Gekoppelde categorieën
  • Functioneren en kwaliteit van leven
  • Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten, ingrepen en instellingen.
Jaarlijks worden er 800-1.000 cystectomieën, 1.500-2.000 prostatectomieënen en 1.000 nefrectomieën ingevoerd.

Methode van gegevensverzameling
Naast de door de specialist ingevoerde gegevens kunnen patiënten die een prostatectomie ondergaan uitgenodigd worden om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bevat rond 100 vragen over behandeling en QOL. Deelname is facultatief voor de instellingen en patiënten worden iedere 6 maanden (tot 2 jaar na operatie) gevraagd een vragenlijst in te vullen.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten, verpleegkundigen en case-managers

Specialisme
Nefrologie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2010
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, input uit ziekenhuizen

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Aantal cystectomieën/prostatectomieën, soort ingreep, postoperatief verloop, kwaliteit van leven (voor de prostatectomie patiënten). Voor niertumoren is met name belangrijk het aantal nefrectomieën en de onderliggende behandelkeuze en benadering.

Toevoeging eerste meetjaar:

De niertumorenregistratie is pas in 2014 gestart.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 Alleen de klinieken die de betreffende ingrepen uitvoeren leveren gegevens hiervoor aan. Dit zijn tussen de 20 en 50 klinieken, variërend per registratie. Momenteel is voor de deelnemende klinieken een respons op de online questionnaires van 64% bereikt. Tussen de 30- en 50% van de instellingen.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

De database wordt tot nu toe gebruikt voor feedback met als doel kwaliteitsverbetering. De gegevens kunnen niet worden opgevraagd. Op dit moment loopt er een proces om er indicatoren uit te ontwikkelen die openbaar beschikbaar komen.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging voor Urologie(NVU)
Tel.: 030 282 3218
E-mail: nvu@xs4all.nl
Website Nederlandse Vereniging voor Urologie

Beschikbare publicaties

Jaarlijkse rapportage, spiegelinformatie is voor de ziekenhuizen zelf wel continu beschikbaar.

Afnemers/gebruikers
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Verwachte wijzigingen

Voor de prostatectomie registratie wordt momenteel in een wetenschappelijk onderzoek onderzocht welke indicatoren het meest zeggen over kwaliteit van zorg. De uitkomsten hiervan zullen invloed hebben op de inhoud van de registratie.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina