Volksgezondheidenzorg.info

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven

Algemeen

Naam
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven
Afkorting
Interventiedatabase
Beschrijving

De Interventiedatabase bevatte begin 2016 ongeveer 1.200 actuele interventies. GGD'en, thuiszorgorganisaties, thema-instituten, GGZ-instellingen, sportgerelateerde organisaties en andere organisaties voeren hun interventies in de interventiedatabase in en zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van informatie.

Gebruiksdoel

De Interventiedatabase geeft een overzicht van erkende interventies op het gebied van gezond leven. Ook niet erkende interventies zijn beschikbaar. Het is mogelijk om in de Interventiedatabase te zoeken op diverse criteria zoals doelgroep, setting of thema. Bij elke interventie is contactinformatie opgenomen. Meer dan 380 interventies zijn beoordeeld op kwaliteit en effectiviteit.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum Gezond Leven
Website Interventiedatabase Gezond en Actief Leven
Advies en ondersteuning interventies: zie deze link

Beheerder gegevensbron
 • Kenniscentrum Sport
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
 • Kenniscentrum Sport
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Actualisatiedatum
28-02-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Preventie
 • Preventie gericht op determinanten
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op thema's
 • Preventie gericht op verschillende invalshoeken
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Leefstijlinterventies

Methode van gegevensverzameling
Door instellingen zelf geplaatst
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers aanleverende instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Organisaties/instellingen die preventieve interventies ontwikkelen/aanbieden of uitvoeren
 • GGD'en
 • GGZ-instellingen
 • Thema-instituten
 • Thuiszorg instellingen
 • Sportgerelateerde instellingen
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2018
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, met jaarlijkse actualisatie

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Beoordeling kwaliteit en effectiviteit, thema, setting, doelgroep, methodiek, documenten en materialen, evaluatie, financiering en bereik.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Interventieoverzichten zijn via de website beschikbaar. Zie de verwijzing naar de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven op de website. Hier is ook de mogelijkheid om nieuwe interventies in te voeren, bestaande interventies te wijzigen of interventies te archiveren. Ook is er een verwijzing naar de helpdesk voor vragen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Via de website Loket Gezondleven.nl. Achtergrondinformatie dient echter bij de organisatie die eigenaar van de interventie is, te worden aangevraagd.

Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum Gezond Leven
Website Interventiedatabase Gezond en Actief Leven
Advies en ondersteuning interventies: zie deze link

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Professionals gezondheidsbevordering
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Interventieoverzichten
 • Netwerk in beweging
 • Website Gezondeschool.nl
 • Website Kenniscentrum Sport
 • Website Loketgezondleven.nl
 • Website NJi.nl
 • Website RIVM.nl
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

Mogelijkheid uitbreiden dat andere organisaties het zoeken in de Interventiedatabase kunnen implementeren in hun eigen websites in eigen look-and-feel.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

De Interventiedatabase Gezond en Actief Leven is sinds september 2014 een gezamenlijke database van RIVM en het Kenniscentrum Sport.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet van toepassing.

Terug naar zoekpagina