Volksgezondheidenzorg.info

GGZ in tabellen

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
GGZ in tabellen
Beschrijving

Cijfers over het vóórkomen van psychische stoornissen, toegang en zorggebruik, zorgaanbod (capaciteit en productie), kosten en financiering, personeel in de GGZ. Deze cijfers zijn zowel afkomstig uit (internationaal) onderzoek als van GGZ-instellingen.

Deze registratie wordt niet meer geactualiseerd.

Gebruiksdoel

Het bundelen van de belangrijkste cijfers over de GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg, inclusief verslavingszorg). Dit om een helder overzicht naar vraag en aanbod in de GGZ te bieden.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Tel.: 030 297 1100
E-mail: info@trimbos.nl
Website Trimbos-instituut

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Trimbos-instituut
Eigenaar gegevensbron
Trimbos-instituut
Actualisatiedatum
21-07-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Geaggregeerde gegevens
Gekoppelde categorieën
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Beheerders van databanken GGZ-instellingen.

Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Databanken van instellingen.

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Periodiek

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

In tabellen en grafieken worden waar mogelijk geactualiseerde cijfers over de volgende aspecten van de GGZ gepresenteerd:

 • Het vóórkomen van psychische stoornissen
 • Toegang en zorggebruik
 • Zorgaanbod (capaciteit en productie)
 • Kosten en financiering
 • Personeel
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, beschikbaar via website Trimbos-instituut.

Deze registratie is gestopt, 2014 was het laatste registratiejaar.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de Rapportage 2013-2014 op de website Trimbos-instituut.

Contactgegevens publiek

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Tel.: 030 297 1100
E-mail: info@trimbos.nl
Website Trimbos-instituut

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Terug naar zoekpagina