Volksgezondheidenzorg.info

Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Complicatieregistratie neurolyse / neuromusculaire blokkade
Beschrijving

Deze registratie is in 2017 gestopt.

Bij elke perineurale met fenol of intramusculaire injectie met botuline toxine dient het complicatieregistratieformulier te worden ingevuld. Steeds dient maximaal 3 weken na de injectie een controle- of belafspraak te worden gemaakt om navraag te doen naar eventuele complicaties. Het daartoe bestemde deel van het complicatieregistratieformulier moet vervolgens worden ingevuld. Ten minste één keer per jaar wordt in het vakgroepoverleg en in het opleidingsoverleg (indien van toepassing) aandacht geschonken aan alle voorgekomen complicaties.

Sinds 2015 is deze gegevensverzameling opgenomen in externe set indicatoren (inzicht in revalidatie).

Gebruiksdoel

Bijhouden van complicaties en waar nodig een verbeterplan opstellen.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Website: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Eigenaar gegevensbron
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Actualisatiedatum
10-01-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
  • Revalidatie Nederland (RN)
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Belangrijkste financier(s)
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Preventie
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Complicaties, bij patiënten

Methode van gegevensverzameling
Zie onder Bijzonderheden
Specialisme
Revalidatie
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Continu en jaarlijks

Bijzonderheden

Methode van gegevensverzameling:

Zie de pagina Complicatieregistratie op de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

De belangrijkste variabelen zijn:

  • Perineurale injecties fenol
  • Intramusculaire injecties botuline toxine
  • Complicaties
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Website: Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Beschikbare publicaties

Zie de website VRA, gebruik de zoekfunctie 'Publicaties'.

Afnemers/gebruikers
Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Hiermee vervalt vanaf 2014 de complicatieregistratie schouderinjecties. Vanaf 2015 zal de complicatieregistratie bij fenol en botox aan de interne set prestatie-indicatoren worden toegevoegd.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.
Voor meer informatie over de geregistreerde gegevens: zie het Complicatieregistratieformulier.

Terug naar zoekpagina