Volksgezondheidenzorg.info

Benchmarking OK UMC’s

Algemeen

Naam
Benchmarking OK UMC’s
Beschrijving

Benchmarking OK: een samenwerkingsverband tussen de operatiekamercomplexen van de acht universitair medische centra in Nederland. Doel is het meten van gebruik van OK-tijd.

Alle tijdsregistraties per OK-zitting (minimaal start en einde zitting, inleidingstijd, chirurgische tijd en uitleidingstijd). Dit wordt afgezet tegen de uitgegeven bedrijfstijd en zodoende worden prestatie-indicatoren berekend, bijvoorbeeld netto benutting, (late) start, wisseltijd, vroeg einde leegstand, uitloop en planningsafwijking. Voorafgaand zijn verschillen in structuur, organisatie en visie tussen de 8 UMC’s in kaart gebracht. Uitwisseling van kennis en methoden vindt plaats in het netwerk door studiemiddagen te organiseren waar de verhalen achter de benchmarkdata wordt geduid. Ieder kwartaal leveren de UMC’s OK-data aan het Julius Centrum waar het beheer van de database plaatsvindt.

Gebruiksdoel

Leren van elkaar op het gebied van bedrijfsvoering op operatiekamercomplexen in UMC’s.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: Erasmus MC, Rotterdam
E-mail: http://benchmarking-ok.nl/over-ons/
Website: Benchmarking OK UMC's

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Alleen voor de deelnemende organisaties.

Beheerder gegevensbron
Julius Centrum
Eigenaar gegevensbron
Stuurgroep Benchmarking OK, waarin alle 8 UMC's vertegenwoordigd zijn
Actualisatiedatum
02-06-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Stuurgroep benchmarking OK
Belangrijkste financier(s)
De acht UMC’s zelf (budget operatiekamerafdelingen)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
  • Benchmark
  • Geaggregeerde gegevens
  • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Opnamen en instellingen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
  • Specialisten
  • Operatieassistenten
  • Anesthesiemedewerkers
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen, alleen 8 academische ziekenhuizen in Nederland. Verder de Universiteit Twente en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Methode gegevens verzamelen:

De bronregistratie wordt aangeleverd aan het Julius Centrum. Dit centrum beheert de gezamenlijke database en voert eerst betrouwbaarheidsanalyses uit alvorens prestatie-indicatoren te berekenen.

De belangrijkste variabelen zijn:

OK-zitting, datum, start, einde, inleidingstijd, uitleidingstijd, chirurgische tijd.
Locatie_type (klinisch of dagbehandeling), snijdend specialisme, electief/spoed.
Benuttingspercentages, (late) start, wisseltijd, vroeg einde leegstand, uitloop, planningsafwijking, aantal zittingen in de nacht.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 1.457.644 OK-zittingen (van 2005 t/m heden) en 432.940 OK-dagen waarover prestatie-indicatoren zijn berekend 100% van de Academische Ziekenhuizen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie: Erasmus MC, Rotterdam
E-mail: http://benchmarking-ok.nl/over-ons/
Website: Benchmarking OK UMC's

Beschikbare publicaties

Internationale wetenschappelijke publicaties zijn beschikbaar via PubMed. En zie ook de website voor zowel de wetenschappelijke als meer populaire publicaties (NL).

Afnemers/gebruikers
  • Universitair Medische Centra (UMC's)
  • Zorgaanbieders

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet digitaal beschikbaar,

Terug naar zoekpagina