Volksgezondheidenzorg.info

Benchmarking OK UMC’s

Algemeen

Naam
Benchmarking OK UMC’s
Beschrijving

Benchmarking OK: een samenwerkingsverband tussen de operatiekamercomplexen van de acht universitair medische centra in Nederland. Doel is het meten van gebruik van OK-tijd.

Alle tijdsregistraties per OK-zitting (minimaal start en einde zitting, inleidingstijd, chirurgische tijd en uitleidingstijd). Dit wordt afgezet tegen de uitgegeven bedrijfstijd en zodoende worden prestatie-indicatoren berekend, bijvoorbeeld netto benutting, (late) start, wisseltijd, vroeg einde leegstand, uitloop en planningsafwijking. Voorafgaand zijn verschillen in structuur, organisatie en visie tussen de 8 UMC’s in kaart gebracht. Uitwisseling van kennis en methoden vindt plaats in het netwerk door studiemiddagen te organiseren waar de verhalen achter de benchmarkdata wordt geduid. Ieder kwartaal leveren de UMC’s OK-data aan het Julius Centrum waar het beheer van de database plaatsvindt.

Gebruiksdoel

Leren van elkaar op het gebied van bedrijfsvoering op operatiekamercomplexen in UMC’s.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: Erasmus MC, Rotterdam
E-mail: e.berkx@erasmusmc.nl
Website: Benchmarking OK UMC's

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Alleen voor de deelnemende organisaties.

Beheerder gegevensbron
Julius Centrum
Eigenaar gegevensbron
Stuurgroep Benchmarking OK, waarin alle 8 UMC's vertegenwoordigd zijn
Actualisatiedatum
27-08-2015
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Stuurgroep benchmarking OK
Belangrijkste financier(s)
De acht UMC’s zelf (budget operatiekamerafdelingen)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Geaggregeerde gegevens
 • Indicatoren
Gekoppelde categorieën
Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Opnamen
 • Instellingen
Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult
 • Specialisten
 • Operatieassistenten
 • Anesthesiemedewerkers
Sector
Derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen, alleen UMC’s, de 8 academische ziekenhuizen in Nederland

Eerste meetjaar
2005
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Methode gegevens verzamelen:

De bronregistratie wordt aangeleverd aan het Julius Centrum. Dit centrum beheert de gezamenlijke database en voert eerst betrouwbaarheidsanalyses uit alvorens prestatie-indicatoren te berekenen. Het betreft gegevens uit de derdelijnszorg.

De belangrijkste variabelen zijn:

OK-zitting, datum, start, einde, inleidingstijd, uitleidingstijd, chirurgische tijd.
Locatie_type (klinisch of dagbehandeling), snijdend specialisme, electief/spoed.
Benuttingspercentages, (late) start, wisseltijd, vroeg einde leegstand, uitloop, planningsafwijking, aantal zittingen in de nacht.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 1.457.644 OK-zittingen (van 2005 t/m heden) en 432.940 OK-dagen waarover prestatie-indicatoren zijn berekend 100% van de Academische Ziekenhuizen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Organisatie: Erasmus MC, Rotterdam
E-mail: e.berkx@erasmusmc.nl
Website: Benchmarking OK UMC's

Beschikbare publicaties

Internationale wetenschappelijke publicaties zijn beschikbaar via PubMed. En zie ook de website voor zowel de wetenschappelijke als meer populaire publicaties (NL).

Afnemers/gebruikers
 • Universitair Medische Centra (UMC's)
 • Zorgaanbieders

Naar Metadatabase