Volksgezondheidenzorg.info

Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen

Algemeen

Naam
Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen
Beschrijving

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Voor het risicogestuurd toezicht maakt het IGZ gebruik van indicatoren waarmee een risico-inschatting gemaakt kan worden voor risico op onverantwoorde zorg. Een aantal indicatorensets zijn in beheer van de IGZ, waaronder de Basisset veiligheidsindicatoren ziekenhuizen. Deze basisset beschrijft de situatie binnen het veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’. Voor het toezicht van de IGZ is een beperkte set specifieke Veiligheidsindicatoren ontwikkeld. Het IGZ monitort en houdt toezicht op de invoering van het Veiligheidsprogramma en het behalen van de beloofde resultaten.

Deze registratie is gestopt en overgegaan in de registratie 'Basisiset kwaliteitsindicatoren'.

Gebruiksdoel

Het doel van de basisset is het monitoren van de voortgang van het veiligheidsprogramma. Doel van het Veiligheidsprogramma is het verbeteren van patiëntveiligheid in ziekenhuizen op korte termijn, waardoor binnen 5 jaar het aantal vermijdbare sterfgevallen en andere vermijdbare schade met 50% zal verminderen. Het Programma omvat drie verbetertrajecten: het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) in alle ziekenhuizen, het reduceren van vermijdbare sterfte en schade op tien inhoudelijke thema’s en het invoegen van patiëntveiligheid in onderwijs, onderzoek en opleiding.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Aanvragen gegevens

Stichting Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 273 9521
E-mail: loket @hospitaldata.eu

Informatie over publicaties

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Postbus 2680
3506 GR Utrecht
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igz.nl
E-mail: hj.borghans1@igz.nl
Contactpersoon Ine Borghans
Tel.: 030 233 8637

Brondata beschikbaar

Nee

 

Open data beschikbaar

Nee

 

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Hospital Data (DHD)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Eigenaar gegevensbron
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Actualisatiedatum
24-09-2013
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Federatie Medisch Specialisten (de Federatie)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Indicatoren
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

10 veiligheidsthema's en ongeveer 100 instellingen.

 • Veiligheidsthema's
 • Instellingen
Methode van gegevensverzameling
Door een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Kwaliteitsmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de RvB. Via jaarlijkse uitvraag aangekondigd via de basisset kwaliteitsindicatoren en de basisset veiligheidsindicatoren op de website Ziekenhuizen transparant.nl. 

Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen (N=100)

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Procesindicatoren over ziekenhuissterfte (HSMR, Hospital Standardized Mortality Rate) en dossieronderzoek, percentage patiënten met onverwacht lange opnameduur en indicatoren over de tien specifieke veiligheidsthema’s.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Ongeveer 100 instellingen die zijn bevraagd over 10 veiligheidsthema's. 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Per ziekenhuis online. Voorwaarden zijn bekend bij het DHD-loket, hier kunnen gegevensaanvragen ingediend worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De gegevens zijn openbaar en per ziekenhuis te raadplegen via de website Ziekenhuizen transparant.nl en op de IGZ-website. Het eerste rapport m.b.t. de gegevens van 2009–2011 is verschenen in 2012, het tweede rapport met ook de gegevens over 2012 verschijnt in 2013.

Contactgegevens publiek

Aanvragen gegevens

Stichting Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 273 9521
E-mail: loket @hospitaldata.eu

Informatie over publicaties

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Postbus 2680
3506 GR Utrecht
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igz.nl
E-mail: hj.borghans1@igz.nl
Contactpersoon Ine Borghans
Tel.: 030 233 8637

Beschikbare publicaties

Zie deze link op de IGZ website.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Onderzoeksinstituten
 • Patiëntenorganisaties
 • Pers en media
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Verwachte wijzigingen

Na verslagjaar 2012 stopt de uitvraag van de gegevens via een aparte basisset. Relevante indicatoren kunnen worden overgenomen in de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen, vanaf 2013 zullen hier de indicatoren m.b.t. de Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR), dossieronderzoek en onverwacht lange opnameduur worden opgenomen.

Soortgelijke gegevensbronnen
Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

Naar Metadatabase