Volksgezondheidenzorg.info

Werkgeversenquêtes Zorg en WJK

Algemeen

Naam
Werkgeversenquêtes Zorg en WJK
Beschrijving

Onderdeel van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De enquête wordt jaarlijks gehouden onder werkgevers in de sector Zorg en Welzijn. De enquête wordt telefonisch afgenomen bij circa 1.150 werkgevers. Rapportages onderscheiden negen branches: ziekenhuizen (inclusief UMC's), geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (inclusief kraamzorg), gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

Gebruiksdoel

Het doel van de werkgeversenquêtes om opdrachtgevers van het onderzoeksprogramma te voorzien van informatie over de werkgelegenheidsontwikkeling en het HRM-beleid van organisaties in de sector zorg en WJK. De onderwerpen kunnen per enquête verschillen. De thema’s in de enquête die in 2016 is gehouden, zijn:

 1. De vraag naar personeel.
 2. Knelpunten in het personeelsbeleid.
 3. Werkdruk, werk-privé en mantelzorg.
 4. Agressie en geweld.
 5. Technologische ontwikkelingen.
 6. Scholing en
 7. Strategische personeelsplanning.
Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website AZW-info
E-mail: info@azw.nl
Website AZWinfo.nl: Homepage

Brondata beschikbaar

Ja, zie deze link

Beheerder gegevensbron
CAOP
Eigenaar gegevensbron
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Actualisatiedatum
27-10-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

De gegevens worden op vrijwillige basis verzameld echter wel op basis van afspraken tussen de verschillende partijen in het Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn programma.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Sociale partners in Zorg en WJK
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ)
 • Stichting O&O-fonds Geestelijke Gezondheidszorg (OOfGGZ)
 • Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG)
 • Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)
 • Dienstverlenen in arbeidsmarktvraagstukken (FCB)
 • Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH)
 • Sociaal Fonds voor de Kennissector (SoFoKles)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Overheid is mede-financier.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Geaggregeerde gegevens
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Sectoroverstijgende zorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Concerns of vestigingen (verschilt per meting)

Methode van gegevensverzameling
Via een telefonische enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Hoofden P&O van instellingen

Sector
 • Eerstelijnszorg
 • Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Ziekenhuizen
 • Verpleeghuizen
 • Verzorgingshuizen
 • Thuiszorginstellingen (inclusief kraamzorg)
 • Instellingen gehandicaptenzorg
 • GGZ-instellingen
 • Huisartsen, gezondheidscentra en huisartsenposten
 • Welzijnsinstellingen
 • Instellingen voor jeugdzorg en kinderopvang
Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

Aantal werknemers, samenstelling personeelsbestand, vacatures, personele ontwikkelingen, arbeidsmarktknelpunten, werkdruk, agressie en geweld, technologische ontwikkelingen en scholing van medewerkers.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Resultaten zijn vrij toegankelijk op de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie deze link op de AZW website.

Contactgegevens publiek

Website AZW-info
E-mail: info@azw.nl
Website AZWinfo.nl: Homepage

Afnemers/gebruikers
 • Brancheorganisaties
 • Calibris
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regionale werkgeversverbanden
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • Werknemersorganisaties
 • Zorgaanbieders
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Het onderzoeksprogramma wordt vanaf maart 2014 uitgevoerd door KIWA Carity en het CAOP.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
niet in deze vorm beschikbaar.

Terug naar zoekpagina