Volksgezondheidenzorg.info

Registratie pas afgestudeerde huisartsen

Algemeen

Naam
Registratie pas afgestudeerde huisartsen
Beschrijving

Door middel van een jaarlijkse enquête onder nog niet gevestigde huisartsen die de opleiding tot huisarts hebben voltooid worden gegevens verzameld met betrekking tot het verwerven van een praktijk in Nederland. Daarnaast worden gegevens verkregen van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Gebruiksdoel

Doel van de registratie is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor pas afgestudeerde huisartsen op de arbeidsmarkt. De gegevens worden ook gebruikt voor het Capaciteitsorgaan van VWS. Op peildatum 1 januari 2015 waren naar schatting 623 praktijkzoekende huisartsen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website NIVEL

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de NIVEL databank

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Eigenaar gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Actualisatiedatum
31-03-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Pas afgestudeerde huisartsen

Methode van gegevensverzameling
Uit een enquête
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
1979
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Zelfstandig gevestigde huisarts, HIDHA, vaste waarnemer, wisselend waarnemer, praktijkzoekende huisarts, opgegeven vestigingsplannen, leeftijd, geslacht en opleidingsgegevens.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Naar schatting 607 praktijkzoekende huisartsen 2.269 benaderde huisartsen 64%
2013 Naar schatting 624 praktijkzoekende huisartsen 2.364 benaderde huisartsen 64%
2014 Naar schatting 656 praktijkzoekende huisartsen 2.580 benaderde huisartsen 56%
2015 Naar schatting 623 praktijkzoekende huisartsen 2.773 benaderde huisartsen 53%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, zie de website.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: beroepenregistraties@nivel.nl
Website NIVEL

Beschikbare publicaties

Cijfers uit de registratie van (pas afgestudeerde) huisartsen, peiling 2015

Afnemers/gebruikers
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Zorgaanbieders
  • Zorgverzekeraars
Producten die de gegevensbron gebruiken
  • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
  • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
  • Beleid VWS

Naar Metadatabase