Volksgezondheidenzorg.info

Registratie oefentherapeuten

Algemeen

Naam
Registratie oefentherapeuten
Beschrijving

Persoons- en praktijkgegevens van werkzame oefentherapeuten in Nederland. In 2002 is het NIVEL in opdracht van de VvOCM gestart met de registratie van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. Tweejaarlijks worden arbeidsmarktgegevens verzameld over het aantal, de kenmerken en geografische spreiding van oefentherapeuten in Nederland.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep oefentherapeuten.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: r.batenburg@nivel.nl
Website van het NIVEL

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de NIVEL databank.

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Eigenaar gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Actualisatiedatum
04-03-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
Belangrijkste financier(s)
Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VVOCM)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Ziekenhuiszorg
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Oefentherapeuten

Sector
Eerstelijnszorg
Eerste meetjaar
2002
Meest recente meetjaar
2014
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Tweejaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, jaar en plaats van voltooien opleiding, praktijkvorm, functie, werkuren en werkveld.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2014 2.026 personen 47%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geaggregeerde gegevens zijn via de website opvraagbaar. De kosten van het opvragen van overige informatie is afhankelijk van het aantal variabelen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie deze link op de NIVEL-website.

Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: r.batenburg@nivel.nl
Website van het NIVEL

Beschikbare publicaties

Zie de jaarraportage 2014 op de NIVEL-website.

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Beleid VWS
Verwachte wijzigingen

Nieuwsbericht 20/09/2016 (NIVEL website)

Wat is de meerwaarde van oefentherapie voor de patiënt en voor de gezondheidszorg als geheel? Om deze vraag beter te beantwoorden gaat het NIVEL in opdracht van de beroepsvereniging van oefentherapeuten, de VvOCM, een Landelijke Database Oefentherapie opzetten en beheren. Deze database wordt niet alleen ingezet voor onderzoek, maar ook voor feedback aan de oefentherapeuten over de zorg die zij aan hun patiënten verlenen. Het doel van de dataverzameling, het onderzoek en de feedback is om continu te blijven werken aan het verbeteren van de oefentherapeutische zorg.

Naar Metadatabase