Volksgezondheidenzorg.info

Registratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Registratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg
Beschrijving

Registratie van persoons- en praktijkgegevens van in Nederland in de eerste lijn (extramuraal) werkzame fysiotherapeuten.

Gebruiksdoel

Inzicht bieden in aantal, samenstelling en spreiding van de beroepsgroep fysiotherapeuten in de eerste lijn. Aanbieden van een steekproefkader voor wetenschappelijk onderzoek.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: r.batenburg@nivel.nl
Website NIVEL, beroepen in de gezondheidszorg

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Zie de NIVEL databank.

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Eigenaar gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Actualisatiedatum
31-03-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Praktijkgegevens

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Fysiotherapeuten

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Praktijken van fysiotherapeuten

Eerste meetjaar
1985
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Het voorlopig laatste meetjaar was 2012.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Fysiotherapeuten, praktijkgegevens, vestiging, vertrek, loondienst, praktijkeigenaar, eerstelijnspraktijk, praktijkadres, paramedische zorg en fysiotherapie-praktijken.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Circa 4.800 72%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De adressen zijn beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek, zie hiervoor het privacyregelement. Geaggregeerde gegevens zijn opvraagbaar. De kosten van het opvragen van informatie is afhankelijk van het aantal variabelen.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie deze pagina op de Nivel-website.

Contactgegevens publiek

NIVEL
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
E-mail: r.batenburg@nivel.nl
Website NIVEL, beroepen in de gezondheidszorg

Afnemers/gebruikers
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Gemeenten
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Provincies
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorginstituut Nederland
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgvragers
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Terug naar zoekpagina