Volksgezondheidenzorg.info

Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen

Algemeen

Naam
Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen
Afkorting
PSTG
Beschrijving

Het PSTG (Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen) is een overleg van vertegenwoordigers van multidisciplinaire seksuologische teams in GGZ-instellingen. De kernactiviteit van dit platform is het systematisch registreren van de seksuologische hulpverlening in de instellingen. Rutgers schrijft periodiek een rapport over deze registraties. Daarnaast fungeert het PSTG als een overlegplatform: tweemaal per jaar wordt er een vergadering belegd, waarin wordt gediscussieerd over allerlei kwalitatieve aspecten van de seksuologische hulpverlening, op zowel organisatorisch als inhoudelijk gebied.

Gebruiksdoel

Doel van de PSTG-registratie is het beantwoorden van de vraag wie de patiënten zijn die bij de multidisciplinaire teams in de gespecialiseerde GGZ worden gezien, en wat voor behandeling hen wordt geboden. Iedere deelnemende instelling registreert bij aanvang van de behandeling verschillende cliëntgegevens, zoals: sekse, leeftijd, partnerrelatie, aanmeldingsdatum en de seksuele klachten. Na afsluiting worden de afsluitingsdatum, het aantal gesprekken, de wijze van afronding, inhoud van de behandeling en resultaat genoteerd. Het registratieformulier is vergelijkbaar met dat van het Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie (LOPS).

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 232 9821
E-mail: office@rutgers.nl
Website: Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
Rutgers
Eigenaar gegevensbron
Gedeeld eigenaarschap (Rutgers en Seksuologische Teams in GGZ instellingen)
Actualisatiedatum
26-02-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Platform van Seksuologische Teams in GGZ-instellingen
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Registratie
Gekoppelde categorieën
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Cliënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Behandelende ggz-professionals

Specialisme
Seksuologie
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

13 vestigingen van GGZ-instellingen met multidisciplinaire seksuologische teams

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks. Eind 2018 wordt een actuele rapportage verwacht.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiënt, seksuele problemen, seksuologische behandeling en geestelijke gezondheidszorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2009 7 instellingen
2010 5 instellingen
2011 5 instellingen
2012 5 instellingen
2013 5 instellingen
2016 5 instellingen
2017 4 instellingen

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen voorwaarden voor wat betreft de jaarlijkse rapportages. Detailinformatie kan worden opgevraagd.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja
  • Jaarrapportages 2007 t/m 2009 op aanvraag via de bibliotheek van Rutgers (zoek op 'pstg-registratie')
  • Jaarrapportages 2010 t/m 2013 op aanvraag via office@rutgers.nl 
  • Jaarraportage  2016 t/m 2017 via de website
Contactgegevens publiek

Rutgers
Postbus 9022
3506 GA Utrecht
Tel.: 030 232 9821
E-mail: office@rutgers.nl
Website: Rutgers, kenniscentrum seksualiteit

Beschikbare publicaties

Zie hierboven bij URL van de gegevens.

Afnemers/gebruikers
  • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • Rutgers
  • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina