Volksgezondheidenzorg.info

Perinatologisch dossier voor de screening

Algemeen

Naam
Perinatologisch dossier voor de screening
Afkorting
PERIDOS
Beschrijving

Peridos is het digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op downsyndroom en patausyndroom gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. Het systeem voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens.

Gebruiksdoel

Verbetering en optimalisering van de kwaliteit en het primaire proces van de prenatele screening op downsyndroom en patausyndroom.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website Peridos

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar op aanvraag, na toetsing en akkoord privacy-commissie.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
RIVM, Centrum Voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Actualisatiedatum
08-12-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Wet op de bevolkingsonderzoeken en privacywetgeving.

Opdrachtgever(s)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • RIVM, Centrum Voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • RIVM, Centrum Voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Indicatoren
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Burgers en patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens. De registratie wordt gedaan door het NictiZ gebaseerd op de Informatiestandaard PWD. De informatiestandaard PWD gebaseerd op Snomed CD en de ICD10. Bij het NictiZ wordt gebruik gemaakt van registratie in Art Decor (Advanced Requirements Tooling for Data Elements, Codes, OIDs & Rules).
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten (Kinderartsen)

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Praktijken van verloskundigen
 • Echopraktijken
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Couselingsgegevens, screeningsgegevens, zwangerschapsgegevens, partusgegevens (echo), problematiek kind naar aanleiding van echo, gegevens combinatietest downsyndroom en zorggegevens. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Een centraal orgaan met deelnemers uit de regionale centra prenatale screening, in dit geval optredend als privacy-commissie, toetst of aanvragen gehonoreerd worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website Peridos

Beschikbare publicaties

Zie de Monitorrapportages over het prenatale screeningsprogramma downsyndroom op de RIVM-website.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
 • Beleidsadviezen
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.

Naar Metadatabase