Volksgezondheidenzorg.info

Perinatologisch dossier voor de screening

Algemeen

Naam
Perinatologisch dossier voor de screening
Afkorting
PERIDOS
Beschrijving

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de screening op Downsyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren. 

Peridos bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening, het uitvoeren van 1e trimester screening: NT-metingen en laboratoriumonderzoek (de combinatietest) en het verrichten van structureel echoscopisch onderzoek. Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening.

Gebruiksdoel

Verbetering en optimalisering van de kwaliteit en het primaire proces van de prenatale screening op Down-, edwards en patausyndroom. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen de aansturing en begeleiding van de prenatale screening te organiseren. Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma de website van het RIVM.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website PERIDOS screening

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar op aanvraag, na toetsing en akkoord privacy-commissie.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Actualisatiedatum
08-12-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Vrijwillig
Welke wetten

Peridos voldoet aan strenge eisen die gesteld kunnen worden in het kader van privacy van medische gegevens. In navolgende documenten zijn de regels en afspraken hieromtrent vastgelegd. Wet op bevolkingsonderzoek en de vigerende privacywetgeving. Zie verder de informatie op de website Peridos, onderdeel Privacy.

Opdrachtgever(s)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CVB)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Meting indicator
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Baby's

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten (Kinderartsen)

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Praktijken van verloskundigen
 • Echopraktijken
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Couselingsgegevens, screeningsgegevens, zwangerschapsgegevens, partusgegevens (echo), problematiek kind naar aanleiding van echo, gegevens combinatietest downsyndroom en zorggegevens. 

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Een centraal orgaan met deelnemers uit de regionale centra prenatale screening, in dit geval optredend als privacy-commissie, toetst of aanvragen gehonoreerd worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website PERIDOS screening

Beschikbare publicaties

Zie de de RIVM website onder Uitgaven en Nieuwsbrieven.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleidsadviezen
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
In deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina