Zorggegevens

Perinatologie dossier voor de screening

Algemeen

Naam
Perinatologie dossier voor de screening
Afkorting
Peridos
Beschrijving

Peridos is het landelijke digitale dossier waarin zorgverleners in het kader van de Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het eerste- en tweede trimester echoscopisch onderzoek (SEO) gegevens vastleggen om de kwaliteit te monitoren en het primaire proces van de screening te verbeteren en optimaliseren.

Primair worden de zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzicht kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Peridos bevat daarnaast de gegevens van zorginstellingen die een contract hebben met een van de regionale centra. Deze contracten omvatten het counselen over prenatale screening en het verrichten van het structureel echoscopisch onderzoek. Ook de gegevens van de zorgverleners en hun kwaliteitsovereenkomsten worden in Peridos geregistreerd. Tevens bevat Peridos informatie over het followup traject (vervolgonderzoeken en geboortegegevens).

Gebruiksdoel

Ondersteuning van het primaire proces en kwaliteitsborging  van de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het eerste- en tweede trimester SEO. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen de aansturing en begeleiding van de prenatale screening te organiseren. Zie voor meer informatie over het screeningsprogramma de website van het RIVM.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website PERIDOS screening

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar op aanvraag, na toetsing en akkoord programmacommissie.

Beheerder gegevensbron
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Actualisatiedatum
17-03-2022
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Voor contractanten verplicht om screeningsgegevens aan te leveren
Welke wetten

Peridos voldoet aan strenge eisen die gesteld worden in het kader van privacy van medische gegevens en te voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In navolgende documenten zijn de regels en afspraken hieromtrent vastgelegd. Wet op bevolkingsonderzoek en de vigerende privacywetgeving. Zie verder de informatie op de website Peridos, onderdeel Privacy.

Opdrachtgever(s)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • RIVM, Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Databank of dataset
 • Meting indicator
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Bevolking
 • Preventie
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Ongeboren baby's

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Verloskundigen/counselors, echoscopisten en gynaecologen

Specialisme
 • Gynaecologie
 • Verloskunde
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
 • Huisartsenpraktijken
 • Ziekenhuizen
 • Praktijken van verloskundigen
 • Echopraktijken
 • NIPT-laboratoria
Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2021
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, direct na elk contact of afhankelijk van gemaakte afspraken periodiek.

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Counselingsgegevens, screeningsgegevens, zwangerschapsgegevens, partusgegevens (echo), problematiek kind naar aanleiding van echo, gegevens combinatietest (laatste jaar 2021), NIPT en zorggegevens. 

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Een programmacommissie met stakeholders in de prenatale screening toetst of aanvragen gehonoreerd worden en zo ja, onder welke voorwaarden.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

RIVM, Centrum voor bevolkingsonderzoek (CVB)
Contactpersoon: Mw. J. Wieringa
Tel.: 030 274 7566
E-mail: jantine.wieringa@rivm.nl
Website PERIDOS screening

Beschikbare publicaties

Zie het Monitoringrapport 2020 en voor meer informatie de website.

Afnemers/gebruikers
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Regionale centra voor prenatale screening
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleidsadviezen
 • Website De Staat van de Volksgezondheid en Zorg
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Sinds 1 september 2021 is het eerste trimester SEO in Nederland geïmplementeerd. Dit echoscopisch onderzoek is onderdeel van de wetenschappelijke studie Imitas.

Sinds 1 oktober 2021 wordt de combinatietest niet meer aangeboden.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
Niet beschikbaar via deze website. Zie het onderdeel 'Voorwaarden beschikbaarheid' over het opvragen van informatie.

Terug naar zoekpagina