Volksgezondheidenzorg.info

Parelsnoer Instituut

Algemeen

Naam
Parelsnoer Instituut
Afkorting
PSI
Beschrijving

Binnen het Parelsnoer Instituut worden door de acht Nederlandse Universitair Medische Centra voor diverse ziektebeelden gezamenlijk en op geharmoniseerde wijze doorlopend (klinische) gegevens en lichaamsmaterialen (en beelden bij radiodiagnostisch onderzoek) verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (voor meer info: zie de website). Voor een overzicht van de inhoud van de verzamelingen (= de Parels) verwijzen wij u graag naar onze catalogus.

Gebruiksdoel

Wetenschappelijk onderzoek. Meedoen van patiënten is op basis van vrijwilligheid.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Parelsnoer Instituut
E-mail: info@parelsnoer.org
Website: Parelsnoer Instituut

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Na aanvraag en toestemming van het Parelsnoer Instituut.

Beheerder gegevensbron
Afdelingen binnen de UMC's
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medische Centra (UMC's)
Actualisatiedatum
20-08-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
Belangrijkste financier(s)
  • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), in de periode 2007-2011
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
  • Biologische factoren
  • Gezondheidsgedrag of leefstijl
  • Persoonsgebonden factoren
  • Ziekenhuiszorg
  • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

De respondenten zijn patiënten.

Methode van gegevensverzameling
Om klinische data ten behoeve van de Parels te verzamelen, worden het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), biobanksystemen en andere data verzamelingssystemen gebruikt. Het betreft voornamelijk de 8 UMC’s en enkele topklinische ziekenhuizen waarmee wordt samengewerkt voor de inclusie van patiënten.
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Belast met het invullen van de gegevens zijn specialisten, onderzoekers en verpleegkundigen.

Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Naar schatting leveren 20 instellingen (ziekenhuizen) gegevens aan.

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Dit verschilt per Parel. Een algemene opsomming: demografie, medische (voor)geschiedenis, diagnose-specifieke geschiedenis, geneesmiddelen gebruik, familiegeschiedenis, risicofactoren, comorbiditeiten, lichamelijk onderzoek, testen/schalen/(self-report)questionnaires, biochemie (lab-gegevens), diagnose, stadiëring, type behandeling en interventies, complicaties, Follow Up gegevens, gegevens over het verzamelde lichaamsmateriaal en verzamelde beelden.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Voor alle huidige Parels samen ongeveer 24.250. Wisselt per Parel Wisselt per Parel
2016 Voor alle huidige Parels samen ongeveer 26.103. Wisselt per Parel Wisselt per Parel
2017 Voor alle huidige Parels samen ongeveer 27.953 Wisselt per Parel Wisselt per Parel
2018 Voor alle huidige Parels samen ongeveer 29.780 Wisselt per Parel Wisselt per Parel
2019 Zie https://www.parelsnoer.org/page/nl/Catalogus Wisselt per Parel Wisselt per Parel

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Het standaard werkproces van het moment van aanvraag tot uitgifte tot en met de daadwerkelijke uitgifte van onderzoeksgegevens en/of materialen staat beschreven op de websiteGedurende het hele uitgifteproces is de verantwoordelijke binnen het consortium (Parel)  het aanspreekpunt voor de onderzoeker. 

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Voor een overzicht van de inhoud van de verzamelingen (= de Parels) zie de catalogus.

Contactgegevens publiek

Parelsnoer Instituut
E-mail: info@parelsnoer.org
Website: Parelsnoer Instituut

Beschikbare publicaties

Diverse wetenschappelijke publicaties via de consortia (Parels) op te vragen.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Ja, inhoudelijk. Voor meer informatie zie de website.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboeken of datadictionaries
vanwege veelheid aan registraties PSI niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina