Volksgezondheidenzorg.info

Nationaal zwangerschapsregister pREGnant

Algemeen

Naam
Nationaal zwangerschapsregister pREGnant
Afkorting
pREGnant
Beschrijving

De Teratologie Informatie Service van het Bijwerkingencentrum Lareb heeft de pREGnant-registratie ontwikkeld in het kader van hun kerntaak om zwangerschappen te monitoren. Het doel van de pREGnant-registratie is het vergroten van kennis over geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap en lactatieperiode. Alle zwangere vrouwen, ongeacht geneesmiddelgebruik, kunnen meedoen aan pREGnant. Zij worden bij voorkeur zo vroeg mogelijk in de zwangerschap geattendeerd en/of uitgenodigd voor deelname. Zij verstrekken informatie via online vragenlijsten (3x tijdens zwangerschap, 3x postpartum) over het verloop van de zwangerschap en bevalling, geneesmiddelgebruik en de gezondheid van moeder en kind.

Gebruiksdoel

De gegevens die verzameld worden in de pREGnant-registratie zullen ingezet worden bij de serviceverlening van de Teratologie Informatie Service en voor het beantwoorden van onderzoeksvragen, al dan niet in samenwerking met derden. Door het systematisch documenteren van de ervaring met geneesmiddelgebruik door zwangeren in de praktijk, komt er meer inzicht over verantwoord gebruik. Hiermee zal farmacotherapie onder zwangeren bevorderd worden doordat er beter onderbouwde adviezen gegeven kunnen worden.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Organisatie: Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Saskia Vorstenbosch
Telefoon: 073 646 9700
E-mail: info@pregnant.nl
Website: pREGnant

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Ja, na beoordeling en toestemming beoordelingscommissie.

Beheerder gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Eigenaar gegevensbron
Bijwerkingencentrum Lareb
Actualisatiedatum
10-07-2019
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
Geen
Belangrijkste financier(s)
Ontwikkelfase met behulp van ZonMW subsidie
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Preventie gericht op doelgroepen
 • Preventie gericht op gedrag en leefstijl
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens
 • Patiënten
 • Burgers/Consumenten
Methode van gegevensverzameling
Door een enquête of interview
Specialisme
Genees- en hulpmiddelen
Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Methode gebruikt voor het verzamelen van gegevens:

6 online vragenlijsten (3x tijdens zwangerschap, 3x postpartum).

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Geneesmiddelgebruik
 • Zwangerschapsuitkomsten
 • Zwangerschapsgerelateerde klachten, uitkomsten
 • Leefstijlfactoren (roken, alcohol, drugs, geven van borstvoeding)
 • Gezondheid moeder
 • Gezondheid (ongeboren) kind

Inhoudelijke bijzonderheden:

Momenteel worden er stappen gezet om een landelijke implementatie van het register te realiseren en daarmee zoveel mogelijk zwangere vrouwen te bereiken.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2019 Momenteel bijna 4000 zwangere vrouwen Onbekend bereik vanwege diverse wervingsmethoden Gebaseerd op de pilot fase: 33% wanneer zorgverlener uitnodigt voor deelname, 6% bij alleen folder uitreiken

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Verzoek om gebruik data zal door een wetenschappelijke adviescommissie beoordeeld worden.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de website pREGnant.

Contactgegevens publiek

Organisatie: Bijwerkingencentrum Lareb
Goudsbloemvallei 7
5237 MH  ‘s-Hertogenbosch
Contactpersoon: Saskia Vorstenbosch
Telefoon: 073 646 9700
E-mail: info@pregnant.nl
Website: pREGnant

Beschikbare publicaties
 • Litjens CHC; Wils A; Vorstenbosch S. Help de kennis een stap vooruit! Tijdschrift voor Verloskunde. 2015;5:41.
 • Litjens CHC; de Vries LC; Bakker PCAM; Vorstenbosch S. Registratie geneesmiddelengebruik tijdens de zwangerschap. Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie. 2015;128:444-446.
 • Vorstenbosch S. Bouwen aan pREGnant-register verbetert zorg voor zwangere. Pilot: ook apothekers willen medewerking verlenen. Pharmaceutisch weekblad. 2016;5:12-13.
 • Vorstenbosch S. Meer inzicht in risico’s gebruik medicijnen in lactatieperiode; PREGnant-register vergroot kennis over mogelijk effect medicatie bij borstvoeding. Pharmaceutisch weekblad. 2018;20:26-27
 • Vorstenbosch S.; Te Winkel B.; van Gelder MMHJ.; Kant A.; Roeleveld N.; van Puijenbroek E. Aim and design of pREGnant, the Dutch Pregnancy Drug Register. Drug Safety. 2019 Jan;42(1):1-12.
Afnemers/gebruikers
Bijwerkingencentrum Lareb
Verwachte wijzigingen

Ja, mogelijk worden gegevens gekoppeld, indien toestemming verleend door de zwangere vrouw, met gegevens uit de Perinatale Registratie (Perined).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina