Volksgezondheidenzorg.info

Julius Huisartsen NetWerk

Algemeen

Naam
Julius Huisartsen NetWerk
Afkorting
JHN
Beschrijving

Het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) is een epidemiologische databron, waarin de gegevens van de aangesloten huisartspraktijken zijn verzameld; kort gezegd de database neemt alle belangrijke gegevens uit het HIS over. Het aantal aangesloten huisartsen is circa 200 die een gezamenlijk patiëntenbestand van ca. 330.000 personen hebben. De praktijken zijn verspreid over de provincie Utrecht met als Kerngebied de praktijken in de stad Utrecht. De populatie is daarmee representatief voor de huisartsenzorg in Midden Nederland. De registratie omvat de standaard gecodeerde diagnosen, voorschriften en verwijzingen. Daarnaast klinische gegevens van testen en behandeling en het medisch journaal van alle patiënten. De gegevens worden per kwartaal geautomatiseerd en geanonimiseerd aangeleverd, waarbij een TTP intermediair is tussen de praktijken en het JHN. 

Via de TTP kunnen de gepseudonimiseerde gegevens ook gekoppeld worden aan andere databases. JHN voert een zorgvuldig privacy en veiligheidsbeleid uit bij het beschikbaar stellen van data.

Gebruiksdoel

De gegevens van het Julius Huisartsen Netwerk (JHN) worden primair geregistreerd voor de patiëntenzorg van de huisartsen. Aan de kwaliteit van de registratie wordt met de participerende huisartsen veel aandacht geschonken. De huisartsen stellen voor de ontwikkeling van de kwaliteit van de huisartsenzorg de (anonieme) gegevens beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek met JHN gegevens dient bij voorkeur uit te monden in publicatie in erkende (internationale) wetenschappelijke tijdschriften. Een tweede doel is daarbij, dat met de resultaten van het onderzoek in de betrokken praktijken innovatie en doelmatigheid bevorderd wordt.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website Julius Huisartsen Netwerk

Brondata beschikbaar

Beschikbaar na aanvraagprocedure

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
 • Julius Centrum
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Eigenaar gegevensbron
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Actualisatiedatum
14-10-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Afspraak beroepsgroep
Welke wetten

Richtlijnen Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Opdrachtgever(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Belangrijkste financier(s)
 • Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
 • Julius Centrum
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Patiëntenregistratie
Gekoppelde categorieën
 • Genees- en hulpmiddelen
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Provincie Utrecht
Eenheden in de gegevens
 • Zorgverleners
 • Praktijken
 • Patiënten (circa 330.000)
Methode van gegevensverzameling
Extractie registratiegegevens
Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken (circa 200 huisartsen)

Eerste meetjaar
1996
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu, eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

1. Patiënten: leeftijd, geslacht, postcode, inschrijvingsduur, etc.
2. Huisarts: leeftijd, geslacht, praktijk omvang/duur, opleiding, etc.
3. Diagnosen: ICPC code, episoden, contactdatum.
4. Farmacie: ATC-code, aantal DDD, voorschrijfdatum, etc.
5. Datum verwijzingen naar: specialist, fysiotherapeut, etc.
6. Klinische gegevens, zoals bloeddruk, diabetes testen en COPD metingen.
7. Journaaltekst van het medisch dossier.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Onderzoekers dienen een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek bij de onderzoekscommissie in te dienen. Deze beoordeeld de aanvragen voor het gebruik van data op basis van de relevantie en kwaliteit van het onderzoeksvoorstel. Nieuwe aanmeldingen met verzoeken voor datasets worden eenmaal per twee weken besproken in het JHN-DB en eenmaal per vier weken in de Stuurgroep. Maximaal na een maand vindt beoordeling van het onderzoeksvoorstel plaats en kan het aanleveringsproces van data voor onderzoek beginnen.

Zie de startpagina Julius huisartsen netwerk.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Julius Huisartsen Netwerk
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Website Julius Huisartsen Netwerk

Beschikbare publicaties

Zie het Julius Huisartsen Netwerk: onderdeel publicaties.

Afnemers/gebruikers
Onderzoekers van onderzoeksinstituten en zorginstellingen
Producten die de gegevensbron gebruiken
Wetenschappelijke publicaties
Verwachte wijzigingen

Inhoudelijke wijziging vanaf 2010; overgang van 'contact registratie' naar 'episode gericht registreren'.

Soortgelijke gegevensbronnen
Huisartsnetwerken verbonden aan andere universiteiten

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
via deze website niet online beschikbaar.

Terug naar zoekpagina