Volksgezondheidenzorg.info

Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM

Algemeen

Naam
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Jeugd
Beschrijving

Iedere GGD verzamelde gegevens over de volksgezondheid van jeugdigen (12-19 jarigen) in de GGD-regio met hun eigen jeugdgezondheidsmonitor. Er vindt een harmonisatietraject plaats waarbij alle GGD’en afspreken om voor jeugdigen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. De monitor geeft informatie over psychosociale gezondheid en weerbaarheid, roken, drinken en blowen, sporten, seksualiteit, gebruik van sociale media en (cyber)pesten. Dankzij de harmonisatie van de lokale dataverzamelingen levert de gezondheidsmonitor nu voor het eerst landelijke referentiecijfers op over deze onderwerpen. Medio 2016 zijn de uitkomsten beschikbaar, die (ook) voor gemeenten interessant zullen zijn.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd GGD’en en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse jeugd ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website Gezondheidsmonitor jeugd 2015 GGD'en en RIVM
E-mail: gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Niet beschikbaar

Open data beschikbaar

Niet beschikbaar

Beheerder gegevensbron
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
25-05-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidstoestand in kaart te brengen.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Scholieren (leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs).

Specialisme
Overig
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de eerste resultaten mogen van de website VZinfo worden overgenomen met bronvermelding.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de eerste resultaten op de VZinfo website: Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM.

Contactgegevens publiek

Website Gezondheidsmonitor jeugd 2015 GGD'en en RIVM
E-mail: gezondheidsmonitor@rivm.nl

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Scholen
Producten die de gegevensbron gebruiken
Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)
Verwachte wijzigingen

In oktober 2015 zijn de GGD'en gestart met het uitvoeren van de eerste Gezondheidsmonitor Jeugd voor de leeftijd van het voortgezet onderwijs. Deze monitor geeft een beeld van de gezondheid van de jeugd in Nederland. Medio 2016 zijn de uitkomsten beschikbaar, die (ook) voor gemeenten interessant zullen zijn.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.

Naar Metadatabase