Volksgezondheidenzorg.info

Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM

Algemeen

Naam
Gezondheidsmonitor Jeugd, GGD’en en RIVM
Afkorting
Gezondheidsmonitor Jeugd
Beschrijving

In het verleden verzamelde iedere GGD zelf gegevens over de volksgezondheid van jeugdigen (12-19 jarigen) in de GGD-regio voor een eigen jeugdgezondheidsmonitor. Er heeft een harmonisatietraject plaats gevonden waarbij alle GGD’en hebben afgesproken om voor jeugdigen in hetzelfde jaar een basisset met onderwerpen met dezelfde vragen te stellen. De monitor geeft informatie over psychosociale gezondheid en weerbaarheid, roken, drinken en blowen, sporten, seksualiteit, gebruik van sociale media en (cyber)pesten. Dankzij de harmonisatie van de lokale dataverzamelingen levert de gezondheidsmonitor nu voor het eerst landelijke referentiecijfers op over deze onderwerpen. In 2016 zijn de uitkomsten beschikbaar gesteld, die (ook) voor gemeenten interessant zullen zijn.

Gebruiksdoel

Het doel van de ‘Gezondheidsmonitor Jeugd GGD’en en RIVM’ is een zo volledig mogelijk overzicht bieden van gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse jeugd ten behoeve van onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Gezondheidsmonitors
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Brondata beschikbaar

Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Open data beschikbaar

Zie de informatie op de website VZinfo

Beheerder gegevensbron
 • GGD GHOR Nederland
 • GGD'en
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Eigenaar gegevensbron
GGD Nederland
Actualisatiedatum
26-06-2018
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
Wettelijk
Welke wetten

Op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) zijn gemeenten verplicht om minstens eens in de 4 jaar de lokale gezondheidstoestand in kaart te brengen.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Gemeenten
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Monitor
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Gezondheidsdeterminanten
 • Gezondheidsgedrag of leefstijl
 • Persoonsgebonden factoren
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Scholieren (leerlingen in de 2e en 4e klas van het voortgezet onderwijs).

Specialisme
Overig
Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per 4 jaar

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, via het digitale Loket Gezondheidsmonitors kunnen geïnteresseerden data of cijfers aanvragen voor onderzoek en beleid op zowel landelijk als lokaal niveau.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de resultaten per onderwerp op de VZinfo website: Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 GGD'en en RIVM. De resultaten mogen van de website VZinfo worden overgenomen met bronvermelding.

Contactgegevens publiek

Digitaal loket: Gezondheidsmonitors
E-mail: monitorgezondheid@ggdghor.nl en gezondheidsmonitor@rivm.nl

Beschikbare publicaties

Zie onder andere de Jeugdmonitor CBS.

Afnemers/gebruikers
 • Gemeenten
 • GGD'en
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Scholen
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Jeugdmonitor CBS
 • Website Volksgezondheidenzorg.info (VZinfo)

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina