Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Surgical Colorectal Audit

Algemeen

Naam
Dutch Surgical Colorectal Audit
Afkorting
DSCA
Beschrijving

Deze audit registreert de resultaten van primaire darmkankeroperaties. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DSCA is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie en de Dutch Colorectal Cancer Group.

Alle Nederlandse ziekenhuizen die darmkankerchirurgie uitvoeren, doen mee aan de webbased-kwaliteitsregistratie. Tot nu toe zijn er meer dan 60.000 behandelingen geregistreerd.

Gebruiksdoel

Deze registratie zorgt ervoor dat ziekenhuizen de kwaliteit van hun darmkankerzorg kunnen vergelijken met die van anderen. Dit kan uiteraard alleen als de vergelijkingen ‘eerlijk’ zijn en dus gecorrigeerd zijn voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie. Het systeem wijst darmkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De beroepsvereniging faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Surgical Colorectal Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
02-01-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Geen, deelname aan de kwaliteitsregistratie is voor de Inspectie van de Gezondheidszorg een kwaliteitsindicator.

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Bijdrage deelnemende ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

 

Specialisme
Chirurchie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijste variabelen zijn:

Patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst van behandeling en eventuele complicaties.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Surgical Colorectal Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2015 zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage. Verder een link naar publicaties met data uit de DSCA.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina