Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Surgical Colorectal Audit

Algemeen

Naam
Dutch Surgical Colorectal Audit
Afkorting
DCRA
Beschrijving

Van oorsprong is de darmkanker-registratie een monodisciplinaire registratie, gestart in 2009 onder leiding van chirurgen. Wij streven er naar dat naast chirurgen ook andere disciplines, zowel diagnostisch als therapeutisch, patiëntgegevens gaan registeren in de darmkanker-registratie. De DSCA wordt daarmee een multi-disciplinaire registratie met als gevolg dat de huidige naam niet meer volstaat. Om die reden en met oog op de toekomst waarin mogelijk nog meer disciplines bij de registratie aansluiten en vergelijkingen op internationaal gebied voor de deur staan, is de Dutch ColoRectal Audit (DCRA) de nieuwe naam voor de darmkanker-registratie.

De DCRA registreert de resultaten van primaire darmkankeroperaties. Zo krijgt de beroepsgroep inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren. De DCRA is opgericht door de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie, de Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie en de Dutch Colorectal Cancer Group. Alle Nederlandse ziekenhuizen die darmkankerchirurgie uitvoeren, doen mee aan de webbased-kwaliteitsregistratie. Tot nu toe zijn er meer dan 60.000 behandelingen geregistreerd. Deze registratie zorgt ervoor dat ziekenhuizen de kwaliteit van hun darmkankerzorg kunnen vergelijken met die van anderen. Dit kan uiteraard alleen als de vergelijkingen ‘eerlijk’ zijn en dus gecorrigeerd zijn voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie. Het systeem wijst darmkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De beroepsvereniging faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.

Gebruiksdoel

Deze registratie zorgt ervoor dat ziekenhuizen de kwaliteit van hun darmkankerzorg kunnen vergelijken met die van anderen. Dit kan uiteraard alleen als de vergelijkingen ‘eerlijk’ zijn en dus gecorrigeerd zijn voor verschillen in zorgzwaarte (casemix) en toevalsvariatie. Het systeem wijst darmkankerchirurgen op eventuele verbeterpunten zodat zij hiermee aan de slag gaan. De beroepsvereniging faciliteert daarbij en monitort de verbeteringen.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch ColoRectal Audit

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
05-11-2020
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Welke wetten

Geen

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

 

Specialisme
Chirurgie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van colorectaal carcinoom. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat de betreffende indicatoren op de 'Transparantiekalender' zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren.

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de DCRA-registratie betrokken partijen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch ColoRectal Audit

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2019 te vinden in de online jaarrapportage.

 

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Per juni 2017 is de naam van de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) veranderd in de Dutch ColoRectal Audit (DCRA).

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.

Terug naar zoekpagina