Volksgezondheidenzorg.info

Dutch Cataract PROM Registry

Algemeen

Naam
Dutch Cataract PROM Registry
Afkorting
DCPR
Beschrijving

DCPR staat voor Dutch Cataract PROM Registry. De registratie is opgericht door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Een PROM (patient reported outcome measure) is een gevalideerde vragenlijst die patiëntuitkomsten meet. De DCPR maakt hierbij gebruik van de Catquest-9 SF NL-vragenlijst. De Catquest-9 SF is een gevalideerde vragenlijst om de ervaren kwaliteit van zien van een patiënt te meten voor en 3 maanden na een staaroperatie. Deze vragenlijst is bijvoorbeeld ook opgenomen in de set van het International Consortium for Health Outcome Measurement (ICHOM).

De registratie is op 1 januari 2015 gestart. Inmiddels hebben 67 instellingen verspreid over Nederland zich aangemeld en hebben hun patiënten al bijna 10.000 vragenlijsten ingevuld!

Gebruiksdoel

Het doel van deze registratie is om de zorgverleners van deelnemende ziekenhuizen, zorggroepen en zelfstandige behandelcentra (zbc) inzicht te geven in de verandering in de ervaren kwaliteit van zien na door hen geleverde staaroperaties. Daarnaast geeft de spiegelinformatie ook inzicht in de benchmark vanuit het oogpunt van de patiënt. De oogartsen krijgen hiermee inzicht in het uiteindelijke resultaat van hun handelen en in de zorgaspecten waarop zij eventueel verder kunnen verbeteren.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Cataract PROM Registry

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
04-01-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Geen, deelname aan de kwaliteitsregistratie is voor de Inspectie van de Gezondheidszorg een kwaliteitsindicator.

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Bijdrage deelnemende ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Oogheelkunde
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen, zorggroepen en zelfstandige behandelcentra

Eerste meetjaar
2015
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Patiëntkenmerken die invloed kunnen hebben op de uitkomst van behandeling en eventuele complicaties.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier de aanvraagprocedure. Er zijn echter nog geen gegevens uit de DCPR registratie beschikbaar voor onderzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Dutch Cataract PROM Registry

Beschikbare publicaties

De resultaten over 2015 zijn, per registratie, te vinden in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
nog niet online
beschikbaar.

Terug naar zoekpagina