Volksgezondheidenzorg.info

Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations), opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn

Let op! Deze gegevensbron wordt niet meer onderhouden in "www.zorggegevens.nl"

Algemeen

Naam
Continue Morbiditeits Registratie Nederland (peilstations), opgegaan in NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn
Afkorting
CMR
Beschrijving

De Continue Morbiditeits Registratie (CMR) Peilstations van het NIVEL vormen een representatieve groep van 59 Nederlandse huisartsen in 42 praktijken. Hun patiëntenpopulatie bestrijkt ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking en is verspreid naar regio en over stad en platteland. Door de deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen, worden wekelijks elektronisch gegevens aangeleverd betreffende bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen.

De CMR Peilstations is sinds 01/01/2014 onderdeel van de NIVEL Zorgregistraties. NIVEL Zorgregistraties maakt gebruik van gegevens die routinematig in de zorg worden verzameld bij verschillende eerstelijnsdisciplines:

 • 386 huisartsenpraktijken, met 1,2 miljoen ingeschreven patiënten
 • 30 organisaties van huisartsenposten, met verzorgingsgebied 11,2 miljoen inwoners
 • 543 eerstelijnspsychologen, met jaarlijks 46.000 behandelde patiënten
 • 62 fysiotherapiepraktijken, met jaarlijks 5.000 patiënten
 • 49 oefentherapiepraktijken Cesar & Mensendieck. met jaarlijks 4.000 patiënten
 • 62 diëtetiekpraktijken, met jaarlijks 5.300 patiënten
 • 130 apotheken, met jaarlijks 20 miljoen verstrekkingen

De registratie in deze vorm is gestopt en overgegaan in de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Gebruiksdoel

Inzicht verwerven in bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en verrichtingen (morbiditeit is ziektecijfer) welke gerapporteerd worden door deelnemende huisartsen, de Peilstationsartsen. Dit levert een bijdrage aan beleidsondersteuning voor de overheid.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
Website NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn

Beheerder gegevensbron
Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Actualisatiedatum
31-12-2012
Wettelijke verplichting
Nee
Opdrachtgever(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Belangrijkste financier(s)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Huisartsennetwerk
 • Registratie
Gekoppelde categorieën
 • Gezondheid en ziekte
 • Ziekten en aandoeningen
 • Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Individuen

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Huisartsen

Sector
Eerstelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Huisartsenpraktijken

(N = 42 praktijken die gegevens aanleveren)

Eerste meetjaar
1970
Meest recente meetjaar
2012
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

Wekelijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

 • Leeftijdsgroep
 • Geslacht
 • Regio
 • Stedelijkheidsgraad
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Deze registratie is in deze vorm gestopt en op 01/01/2014 opgegaan in de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Voor het registreren van een nieuwe ziekte of gebeurtenis moet tenminste aan vijf voorwaarden worden voldaan:

 1. Het belang van het onderwerp moet worden beschreven.
 2. Er moeten strenge en duidelijke criteria betreffende de te registreren ziekte of gebeurtenis te formuleren zijn.
 3. Het toepassen van deze criteria mag niet te tijdrovend zijn.
 4. Het toepassen van deze criteria moet inpasbaar zijn in de praktijkvoering van de huisarts.
 5. Er moet sprake zijn van behoefte aan informatie op nationaal representatief niveau. De CMR-Peilstations vormt de meest geschikte informatiebron.
Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Het jaarrapport en diverse artikelen zijn beschikbaar op de website Zorgregistraties eerste lijn van het NIVEL.

Contactgegevens publiek

Nivel
Postbus 1568
3500 BN Utrecht
Tel.: 030 272 9700
Website NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn

Beschikbare publicaties

Cijfers beschikbaar via het jaarrapport van de CMR-peilstations.

Afnemers/gebruikers
 • EU: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Universitair Medisch Centrum Maastricht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • Beleid VWS
 • Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM
 • Wekelijkse grieprapportage
Verwachte wijzigingen

Onderwerpen kunnen jaarlijks wisselen, sommige onderwerpen worden langdurig geregistreerd.

Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2010 is het ‘niet-pluisgevoel’ onderzoek gestart en in 2012 de registratie van klachten ten gevolge van de 'eikenprocessierups' en zorggebruik van vrouwen >25 jaar met klachten van de borst(en).

Opvolgende bron
NIVEL Zorgregistraties

Terug naar zoekpagina