Volksgezondheidenzorg.info

Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Algemeen

Naam
Cerebro Vasculair Accident Benchmark
Afkorting
CVAB
Beschrijving

Deze registratie registreert de patiënten die een bloedig dan wel onbloedig cerebrovasculair accident (CVA) doormaken of patiënten die een transient ischemic attack (TIA) hebben doorgemaakt. Alle patiënten in deze registratie zijn opgenomen en behandeld vanwege één of meerdere van bovenstaande episodes. Zo krijgen de zorgketens en de beroepsgroepen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg én die van hun collega’s. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren.

Een belangrijk onderdeel bij deze registratie is ook de lange termijn follow-up, het vervolgtraject en vooral de uitkomsten van de zorg. De meeste patiënten zullen na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis gaan. Behandeling daar kan plaats vinden door diverse disciplines. Anderen zullen een periode naar revalidatiecentrum of verpleeghuis voor revalidatie gaan en enkele patiënten zullen langdurig in het verpleeghuis verblijven. Van al deze locaties zullen we in de toekomst informatie gaan verzamelen.

Gebruiksdoel

DICA biedt ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg ten opzichte van andere ziekenhuizen. DICA houdt bij het vergelijken van ziekenhuizen rekening met verschillen in ‘zorgzwaarte’, want sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten. Zo ontstaat betekenisvolle informatie, waarmee zorgverleners hun zorg kunnen verbeteren; patiënten keuze informatie krijgen en zorgverzekeraars de zorg gericht kunnen inkopen. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en doelmatigheidsonderzoek. DICA brengt verschillende partijen bijeen om te praten over kwaliteit, concentratie van zorg en transparantie onder andere op haar jaarlijks congres.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
29-12-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • IGZ prestatie-indicatoren
Welke wetten

Geen, deelname aan de kwaliteitsregistraties is voor de Inspectie van de Gezondheidszorg een kwaliteitsindicator.

Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Financier is overheid
Nee
Financiering gegevensbron

Bijdrage deelnemende ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Neurologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Deelnemende centra

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

Demografische gegevens, diagnostische gegevens, doorlooptijden, medische handelingen en uitkomsten van zorg.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier het reglement voor deze aanvragen. Er zijn echter nog geen gegevens uit de CVAB-database beschikbaar voor onderzoek. De database moet eerst gevuld worden met voldoende betrouwbare gegevens.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Beschikbare publicaties

Zie de resultaten over 2015, per registratie, in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina