Volksgezondheidenzorg.info

Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Algemeen

Naam
Cerebro Vasculair Accident Benchmark
Afkorting
CVAB
Beschrijving

CVAB staat voor Cerebro Vasculair Accident Benchmark. In de CVAB worden patiënten geregistreerd die zijn opgenomen met een acuut herseninfarct dan wel hersenbloeding. De registratie valt sinds 2016 onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. Door het registreren van patiëntkarakteristieken, behandeling in de acute fase en uitkomsten krijgen ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van hun eigen zorg. Deze informatie wordt wekelijks teruggekoppeld en afgezet tegen de landelijke benchmark. Met deze zogenoemde spiegelinformatie kunnen zij hun werk aantoonbaar verbeteren.

Gebruiksdoel

DICA biedt ziekenhuizen inzicht in de kwaliteit van zorg ten opzichte van andere ziekenhuizen. DICA houdt bij het vergelijken van ziekenhuizen rekening met verschillen in ‘zorgzwaarte’, want sommige ziekenhuizen behandelen nu eenmaal ingewikkelder patiënten. Zo ontstaat betekenisvolle informatie, waarmee zorgverleners hun zorg kunnen verbeteren; patiënten keuze informatie krijgen en zorgverzekeraars de zorg gericht kunnen inkopen. Ook worden de gegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en doelmatigheidsonderzoek. DICA brengt verschillende partijen bijeen om te praten over kwaliteit, concentratie van zorg en transparantie onder andere op haar jaarlijks congres.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
 • Medical Research Data Management (MRDM)
Eigenaar gegevensbron
Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA)
Actualisatiedatum
08-11-2017
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Verplicht, omdat de indicatoren op de Transparantiekalender zijn opgenomen
Opdrachtgever(s)
Landelijke beroepsverenigingen van bij de audit betrokken behandelaars
Belangrijkste financier(s)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Kwaliteitsregister
 • Meting indicator
Gekoppelde categorieën
 • Preventie gericht op ziekten en aandoeningen
 • Ziekenhuiszorg
 • Ziekten en aandoeningen
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Patiënten

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens en vragenlijsten
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Neurologie
Sector
Tweede- en derdelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Deelnemende centra

Eerste meetjaar
2014
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Continu

Bijzonderheden

Dit meetinstrument bevat een set indicatoren die kwaliteitsinformatie oplevert over de behandeling van CVA. Deze informatie bevordert de transparantie over de kwaliteit van zorg. Omdat onderstaande indicatoren op de 'Transparantiekalender' zijn opgenomen is het verplicht om hier kwaliteitsgegevens voor aan te leveren. Dit geldt alleen voor aanbieders die deze zorg leveren. 

Zie deze link op de Zorginstituut Nederland website voor meer informatie, ook over de bij de CVAB-registratie betrokken partijen.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Voor deelnemers aan de registraties is het mogelijk om gegevens uit de registratie te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Hier zijn strikte regels voor opgesteld. Wilt u weten aan welke voorwaarden u moet voldoen en welke procedure er wordt gevolgd bij een aanvraag, bekijk dan hier het reglement voor deze aanvragen.

Beschikbaarheid gegevens online
Nee
Contactgegevens publiek

Servicedesk
Telefonisch: 088 - 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Website: Cerebro Vasculair Accident Benchmark

Beschikbare publicaties

Zie de resultaten over 2016, per registratie, in de online jaarrapportage.

Afnemers/gebruikers
 • Beroepsverenigingen
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Producten die de gegevensbron gebruiken
Volksgezondheid Toekomstverkenningen (VTV), RIVM

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
in deze vorm niet beschikbaar.
Zie bijgaande link naar: achterliggende data en variabelen.

Terug naar zoekpagina