Volksgezondheidenzorg.info

Benchmark in de zorg

Algemeen

Naam
Benchmark in de zorg
Afkorting
Benchmark
Beschrijving

De branchevereniging ActiZ behartigt de belangen van haar leden, organisaties in de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT). ActiZ is de verbindende schakel tussen de leden, de politiek, stakeholders en de samenleving. Met elkaar dragen zij bij aan het welbevinden van mensen. ActiZ vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijkste feiten en cijfers binnen de VVT. Niet alleen om onze branche te duiden, maar ook omdat ActiZ het van belang vindt om de juiste cijfers als uitgangspunt te nemen.

Gebruiksdoel

Voor de branche is de benchmark een belangrijk instrument om betrouwbare en actuele branche-informatie beschikbaar te hebben voor een actieve belangenbehartiging.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

ActiZ
Contactgegevens: Pagina contact
E-mail: info@actiz.nl
Website: ActiZ

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Eigenaar gegevensbron
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Actualisatiedatum
26-02-2018
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Belangrijkste financier(s)
Deelnemers benchmark
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Benchmark
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Divers

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Verzorging, Verpleging en Thuiszorg instellingen

Eerste meetjaar
2009
Meest recente meetjaar
2017
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De belangrijkste variabelen zijn:

De ‘ActiZ Benchmark Zorg’ is een jaarlijks onderzoek dat Deloitte in opdracht van ActiZ uitvoert. Dit jaar bestond het onderzoek uit een analyse van de financiële jaarverslagen van alle ActiZ-leden en uit een medewerker monitor. In totaal deden 27.392 medewerkers van 63 organisaties aan de medewerker monitor mee. De benchmark 2017 had betrekking op de volgende onderwepen:

  • Financieel resultaat
  • Financiële stromingen
  • Ziekteverzuim
  • Werkbeleving
  • Werkgever Net Promotor Score
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de informatie staat op de website van ActiZ.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Zie de informatie ActiZ Benchmark Zorg 2017.

Contactgegevens publiek

ActiZ
Contactgegevens: Pagina contact
E-mail: info@actiz.nl
Website: ActiZ

Beschikbare publicaties

Zie de pagina Feiten en cijfers op de ActiZ website.

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders
Producten die de gegevensbron gebruiken
Beleid VWS
Belangrijke wijzigingen in het verleden

In 2015 is een nieuwe uitvoerder van de benchmark aangetrokken en is de benchmark ook wat bijgesteld, maar het basisprincipe is gelijk gebleven.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek of datadictionary
is niet beschikbaar via deze website.

Terug naar zoekpagina