Volksgezondheidenzorg.info

Benchmark in de zorg

Algemeen

Naam
Benchmark in de zorg
Afkorting
Benchmark
Beschrijving

De Benchmark in de Zorg is een benchmark die ActiZ in samenwerking met PricewaterhouseCoopers heeft ontwikkeld voor de periode 2010-2015. ActiZ voert jaarlijks een integrale benchmark onder haar leden uit. De benchmark omvat de onderdelen Cliënten, Medewerkers en Bedrijfsvoering. Zorgorganisaties krijgen door de benchmark meer inzicht in de eigen bedrijfsresultaten op financieel, personeel en integraal gebied. Dat kan hen helpen bij eventuele verbeteringen in de organisatie. Deelname aan de benchmark is exclusief voor leden van ActiZ. In 2015 is de Benchmark in de Zorg in de huidige vorm voor het laatst uitgevoerd.

Gebruiksdoel

Voor de branche is de benchmark een belangrijk instrument om betrouwbare en actuele branche-informatie beschikbaar te hebben voor een actieve belangenbehartiging.

Operationeel
Nee
Contactgegevens publiek

ActiZ
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
E-mail: info@actiz.nl
Zie ook website ActiZ

Brondata beschikbaar

Nee

Beheerder gegevensbron
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Eigenaar gegevensbron
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Actualisatiedatum
21-11-2016
Wettelijke verplichting
Nee
Type verplichting
Vrijwillig
Opdrachtgever(s)
ActiZ, Brancheorganisatie voor Zorgondernemers
Belangrijkste financier(s)
Deelnemers benchmark
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
Benchmark
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Instellingen (N=181)

Methode van gegevensverzameling
Uit registratiegegevens
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Medewerkers instellingen

Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert
  • Jeugdgezondheidszorg
  • Kraamzorg
  • Kleine zorgorganisaties
  • Zorgorganisaties in de grote steden
Eerste meetjaar
2010
Meest recente meetjaar
2015
Operationeel
Nee
Frequentie van aanleveren

In 2015 is de jaarlijkse 'Benchmark in de Zorg' in de huidige vorm voor het laatst uitgevoerd.

Bijzonderheden

De variabelen zijn:

  • Medewerkerstevredenheid
  • Cliëntentevredenheid
  • Financiële posities
  • Innovaties
Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

Geen, de informatie staat op de website van ActiZ.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

Verwijzing naar nieuwsbericht benchmark resultaten 2015 op de ActiZ website.

Contactgegevens publiek

ActiZ
Postbus 8258
3503 RG Utrecht
E-mail: info@actiz.nl
Zie ook website ActiZ

Afnemers/gebruikers
Zorgaanbieders

Naar Metadatabase