Volksgezondheidenzorg.info

Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

Algemeen

Naam
Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen
Afkorting
Basisset kwaliteitsindicatoren MSZ
Beschrijving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De IGJ gebruikt kwaliteitsindicatoren om te bepalen welke zorgprocessen in een ziekenhuis extra aandacht behoeven of om nader onderzoek vragen. Hiertoe brengt de inspectie jaarlijks de Basisset Medisch Specialistische Zorg Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen uit. De indicatoren worden jaarlijks vastgesteld door de IGJ na onder andere overleg met de organisaties van de instellingen en professionals waar de IGJ direct toezicht op houdt.

Voor wat betreft het beheer: Dutch Hospital Data (DHD) beheert de gegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de indicatoren.

Gebruiksdoel

Verbeteren van zorgprocessen in ziekenhuizen door controle op kwaliteit en veiligheid en het stimuleren van interne kwaliteitsverbetering.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Informatie over gegevens

Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl

Informatie over publicaties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl

Brondata beschikbaar

Nee

Open data beschikbaar

Beschikbaar via de website Databestanden Basisset MSZ

Beheerder gegevensbron
 • Dutch Hospital Data (DHD)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Eigenaar gegevensbron
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Actualisatiedatum
02-11-2020
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) en het Uitvoeringsbesluit WTZi.

Opdrachtgever(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Federatie Medisch Specialisten (de Federatie)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Belangrijkste financier(s)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Dutch Hospital Data (DHD)
Financier is overheid
Ja

Inhoud

Type gegevensverzameling
Meting indicator
Gekoppelde categorieën
Zorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

In totaal 20 zorgprocessen en ongeveer 90 instellingen bij meest recente meting. Via jaarlijkse uitvraag aangekondigd via de basisset kwaliteitsindicatoren op de website OmniQ. De eenheden zijn: Zorgprocessen en Instellingen.

Methode van gegevensverzameling
Middels een vragenlijst op de website OmniQ
Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Kwaliteitsmedewerkers onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de instelling.

Sector
Tweedelijnszorg
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Ziekenhuizen

Eerste meetjaar
2003
Meest recente meetjaar
2019
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Jaarlijks

Bijzonderheden

De indicatoren zijn:

De indicatoren die worden uitgevraagd zijn ingedeeld in de volgende zorgprocessen: 1) Operatief proces; 3) Intensive care; 5) Diagnostiek; 6) Interventies; 7) Medicatieproces; 8) Verpleegkundige zorg; 9) Oncologie; 10) Hart en vaten; 11) Bewegingsapparaat; 12) Infectieziekten; 14) Maag-darm-lever (MDL); 16) Perinatale zorg; 17) Kwetsbare groepen; 18) Algemeen kwaliteitsbeleid; 19) Onverwacht lange opnameduur en heropname.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2012 Ongeveer 100 instellingen en 10 zorgprocessen. 100%
2013 Ongeveer 100 instellingen en 10 zorgprocessen. 100%
2014 Ongeveer 100 instellingen en 11 zorgprocessen. 100%
2015 Ongeveer 90 instellingen en 19 zorgprocessen. 100%
2016 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen. 100%
2017 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen. 100%
2018 Ongeveer 90 instellingen en 20 zorgprocessen 100%
2019 Ongeveer 90 instellingen en 15 zorgprocessen 100%

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Ja
Voorwaarden beschikbaarheid

De gegevens zijn per ziekenhuis online te raadplegen via de website van DHD. Voorwaarden zijn bekend bij Dutch Hospital Data (DHD), hier kunnen aanvullende gegevensaanvragen ingediend worden. Invoer gaat via de applicatie OmniQ waarvoor een door DHD toegekende gebruikersnaam en password nodig is.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

De gegevens zijn per ziekenhuis te raadplegen via de website van DHD. Op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd worden de gegevens op een geaggregeerd niveau gepubliceerd via 'Het Resultaat Telt'. Op deze website is ook de Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen te vinden.

Contactgegevens publiek

Informatie over gegevens

Dutch Hospital Data (DHD)
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Tel.: 030 799 61 65
E-mail: info@dhd.nl

Informatie over publicaties

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
Tel.: 088 120 5000
E-mail: meldpunt@igj.nl

Beschikbare publicaties

Zie de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor de publicaties 'Het resultaat telt'.

Afnemers/gebruikers
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
 • Onderzoeksinstituten
 • Patiëntenorganisaties
 • Pers en media
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Zorgaanbieders
 • Zorgvragers
Verwachte wijzigingen

Vanaf de eerste helft van juli zullen op de  van DHD de resultaten van de Basisset Medisch Specialistische Zorg worden getoond die gaan over het voorgaande verslagjaar.

Veldnamen

Veldnaam
Definitie of omschrijving
Codes
Codeboek
De variabelen zijn vanaf 01/01/2019 beschikbaar in het OmniQ portaal van DHD.
Beschikbaar is de set variabelen van het voorgaande meetjaar: klik op de link voor meer informatie.

Terug naar zoekpagina