Volksgezondheidenzorg.info

BHN-Interventieregistratie, Risicogewogen mortaliteitsregistratie, Complicatieregistratie

Algemeen

Naam
BHN-Interventieregistratie, Risicogewogen mortaliteitsregistratie, Complicatieregistratie
Afkorting
BHN/NVT-registratie
Beschrijving

Data van álle cardiochirurgische interventies die in Nederland worden uitgevoerd, met daaraan gekoppeld de mortaliteitsregistratie en de complicatieregistratie tijdens de ziekenhuisopname voor de cardiochirurgische interventie.

Gebruiksdoel

Transparantie cardiologische zorg, met name kwaliteitsbewaking en –verbetering en het verstrekken van betrouwbare informatie over deze interventies.

Operationeel
Ja
Contactgegevens publiek

Website: Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
E-mail: secretariaat@nvtnet.nl

Open data beschikbaar

Op verzoek

Beheerder gegevensbron
Afd. Klinische Informatiekunde (KIK, AMC) aangestuurd door BHN en de Commissie Dataregistratie NVT en de Sectie Cardio-anesthesiologie NVA
Eigenaar gegevensbron
Cardiochirurgische centra (N=16)
Actualisatiedatum
02-11-2016
Wettelijke verplichting
Ja
Type verplichting
 • Afspraak beroepsgroep
 • Wettelijk
Welke wetten

Afspraken met de IGZ conform de Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv) die verplicht tot het verstrekken van gegevens aan IGZ.

Opdrachtgever(s)
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Bestuur Begeleidingscommissie Hartinterventies Nederland (BHN)
 • Bestuur Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 • Sectie cardio-anesthesiologie van de NVA
Belangrijkste financier(s)
Cardiochirurgische centra (N=16)
Financier is overheid
Nee

Inhoud

Type gegevensverzameling
 • Benchmark
 • Databank of dataset
 • Geaggregeerde gegevens
 • Indicatoren
Gekoppelde categorieën
Ziekenhuiszorg
Geografische dekking
Nederland
Eenheden in de gegevens

Cardiochirurgische interventies

Type persoon/instelling die de gegevensbron invult

Specialisten

Specialisme
Cardiologie
Instelling of administratieve organisatie die gegevens aanlevert

Alle (16) Cardiochirurgische centra in Nederland

Eerste meetjaar
1995
Meest recente meetjaar
2016
Operationeel
Ja
Frequentie van aanleveren

Eenmaal per kwartaal

Bijzonderheden

Methode verzamelen van gegevens:

Eens per 3 maanden zendt ieder cardiochirurgisch centrum de data van de door het centrum verrichte cardiochirurgische interventies door aan de landelijke registratie. Daar worden deze data via bepaalde algoritmes en logische controles gecontroleerd. Eventuele mogelijke onjuistheden worden teruggerapporteerd en door de centra gecontroleerd. Daarna volgt aanlevering van de gecorrigeerde data. Na afsluiting van een jaar blijken er doorgaans < 0,5% “missings” te zijn.

De belangrijkste variabelen zijn:

Alle relevante gegevens over de cardiochirurgische interventies (72 variabelen), de cardio-anesthesiologische aspecten bij deze interventies (38 variabelen), de risicogewogen mortaliteit van deze interventies (21 variabelen) en de complicaties ervan (32 variabelen).

Toelichting gebruik van de BHN/NVT-registratie gegevens:

Gegevens worden desgevraagd en met toestemming van de centra aan deze instanties verstrekt.

Informatie die geregistreerd wordt
Jaar Aantal Steekproefgrootte Responspercentage Dekkingsgraad
2015 Ongeveer 16.000 tot 17.000 cardiochirurgische interventies per jaar.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid gegevens
Nee
Voorwaarden beschikbaarheid

Op verzoek bijvoorbeeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek.

Beschikbaarheid gegevens online
Ja

, zie deze link op de NVT-website.

Contactgegevens publiek

Website: Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
E-mail: secretariaat@nvtnet.nl

Beschikbare publicaties

Rapportage via de wetenschappelijke artikelen en rapportages, bijvoorbeeld:

Afnemers/gebruikers
 • Deelnemende wetenschappelijke verenigingen
 • Hartchirurgische centra in Nederland
 • Hartstichting
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Producten die de gegevensbron gebruiken
 • De Nederlandse Dataregistratie Hartchirurgie; NVT, Utrecht 2012
 • Safety in cardiac surgery, proefschrift van S. Siregar, 2013
Belangrijke wijzigingen in het verleden

Met ingang van 2007 is de chirurgische dataverzameling 100% compleet en zijn de risicogewogen mortaliteitsregistratie en enkele jaren later ook de complicatie-registratie toegevoegd.

Naar Metadatabase