Volksgezondheidenzorg.info

Zorggegevens

Zoeken in de actuele bronnen

Met deze zoekfunctie kunt u bronnen zoeken op basis van hun metadata (bijvoorbeeld 'naam', 'categorie', etc...). De gevonden bronnen worden getoond in een tabel onderin deze pagina. Door op de naam van een bron te klikken gaat u naar de detailpagina van de betreffende bron.
Om te weten wat de selectiecriteria zijn om een bron al of niet op te nemen in de metadatabase, zie deze link naar de pagina selectiecriteria.

Zoekcriteria

Bronnen die aan de zoekcriteria voldoen (9)

Naam Afkorting Meest recente meetjaar Beheerder gegevensbron
Consumentenpanel Gezondheidszorg 2019 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten NPCG 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie fysiotherapeuten in de eerstelijnsgezondheidszorg 2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie huisartsen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie oefentherapeuten 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie pas afgestudeerde huisartsen 2017 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Beroepenregistratie verloskundigen 2016 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Nivel Zorgregistraties eerste lijn Nivel Zorgregistraties 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)
Panel Verpleging & Verzorging Panel V&V 2018 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel)